Contraceptie tegen duivenoverlast

10 mei 2018, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Dierenwelzijn

Overlast door duiven in onze steden en gemeenten, het is een gekend probleem. De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn suggereert nu ook het toedienen van contraceptief duivenvoeder als middel om die overlast te voorkomen. “De Raad actualiseerde immers het advies over ‘het beheer van duivenpopulatie in steden’”, zegt Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen, die het nieuws vernam in het antwoord op een parlementaire vraag aan minister van Dierenwelzijn Ben Weyts.

Op basis van nieuwe ontwikkelingen heeft de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn het bestaande advies uit 2012 recent herschreven en geactualiseerd, zegt minister Weyts in zijn antwoord. Het vervangen van de eieren door kunsteieren in contraceptieve duiventillen in steden en gemeenten gebeurt reeds. “Het nieuwe advies stelt ook voor om contraceptief voeder toe te dienen. Het gaat dan om de toevoeging aan het voeder van een geneesmiddel dat duiven tijdelijk steriel maakt", aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Sabine Vermeulen.

Heel wat steden en gemeenten lijden onder de overlast die duiven veroorzaken. “Er wordt geklaagd over duivenpoep op gebouwen en hoge schoonmaakkosten. Maar het is verre van evident om duiven te verjagen. De lokale besturen moeten maatregelen nemen tegen die overlast door de duivenpopulatie op een correcte manier te beperken”, aldus Sabine Vermeulen. "Het spreekt voor zich dat de lokale besturen hierbij de algemene dierenwelzijnsregels moeten respecteren. Het geactualiseerde advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn kan hiervoor als goede handleiding dienen.”