Conceptnota 'Samen tegen schooluitval': spijbelen kordaat aanpakken!

26 juni 2015, over deze onderwerpen: Spijbelen

“Problematisch spijbelgedrag is vaak de voorbode van schoolachterstand en van schooluitval. Daarom moeten we dit zo vroeg mogelijk kunnen aanpakken, voor het te laat is”, dat zegt Vlaams Parlementslid Ingeborg De Meulemeester (N-VA). Zij drong al langer aan op een spijbelplan en is tevreden met de maatregelen die nu door de Vlaamse Regering werden voorgesteld.

De Vlaamse Regering stelde vandaag haar conceptnota 'Samen tegen schooluitval' voor. In de lijvige nota worden verscheidene acties gebundeld om zo snel en geïntegreerd mogelijk in te grijpen bij spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten. Daarnaast wordt in deze nota ook aandacht besteed aan jongeren die uit de boot dreigen te vallen binnen onderwijs.

In de nota wordt voorgesteld om voortaan sneller op te treden tegen spijbelgedrag. Zo zal het CLB reeds worden ingeschakeld na 5 halve dagen ongewettigde afwezigheid in plaats van de huidige 10 halve dagen. Men zal overigens ook al spreken van problematische afwezigheid na 15 halve dagen in plaats van de oorspronkelijke 30 halve dagen. Vlaams Parlementslid Ingeborg De Meulemeester drong reeds langer aan op een spijbelplan en is tevreden met deze maatregelen: “Het is positief dat er sneller zal worden opgetreden tegen spijbelen. Problematisch spijbelgedrag is vaak de voorbode van schoolachterstand en zelfs schooluitval. Daarom moeten we dit zo snel mogelijk kunnen aanpakken, voor het te laat is”, aldus De Meulemeester.

Voortaan zullen ouders extra gesensibiliseerd worden over de gevaren van luxeverzuim. Luxeverzuim is het afwezig blijven van leerlingen om bijvoorbeeld vervroegd op vakantie te vertrekken – met goedkeuring van de ouders. Ook dat juicht Ingeborg De Meulemeester toe: “In het parlement heb ik de minister al meerdere malen gewezen op het probleem van luxeverzuim. Dat probleem mogen we niet onderschatten, want daardoor verkleint de stap naar spijbelen tijdens het schooljaar.”

De conceptnota bevat ook acties om de ouders te responsabiliseren. Momenteel kan in een laatste fase de schooltoelage worden teruggevorderd. Maar dat gebeurt vaak pas als alle kwaad al geschied is. Er zal daarom worden onderzocht of er voortaan ad hoc gewerkt kan worden met administratieve sancties. De Meulemeester benadrukt het belang van een kordaat beleid: “Zoals zo vaak is er nood aan preventie, maar als we spijbelen actief willen terugdringen, dan hebben we ook een stok achter de deur nodig.”

De Meulemeester: “Het opstellen van het plan is een eerste – noodzakelijke - stap. Nu moet het natuurlijk uitgevoerd worden. Ik zal dit dan ook van heel nabij blijven opvolgen in de commissie Onderwijs.”

Je bent misschien ook geïnteresseerd in deze persberichten