Communicatie en samenwerking tussen alle bevoegde diensten in voedselketen belangrijk

12 maart 2018, over deze onderwerpen: Voedselveiligheid

De N-VA reageert geschokt op de wanpraktijken die aan het licht kwamen bij Vebiba en ondersteunt het voornemen van minister Ducarme (MR) om een audit te organiseren.

Tijdens een speciaal bijeengeroepen commissie Volksgezondheid en Bedrijfsleven ondervroeg N-VA-Kamerlid Renate Hufkens de bevoegde ministers over de actuele voedingscrisis. “De feiten die aan het licht kwamen zijn van zeer ernstige aard. Fraude met etikettering en vlees dat niet bedoeld was voor menselijke consumptie maar toch verwerkt werd in voedingsproducten. Er werd bovendien vlees teruggevonden dat dateerde van 2001, walgelijke praktijken.”

Hufkens ondersteunt minister Ducarme in zijn voornemen om een audit uit voeren op het FAVV. Voor de N-VA is het daarbij belangrijk dat niet alleen de werking van het FAVV onder de loep genomen wordt, maar ook de communicatie en samenwerking tussen alle bevoegde diensten, zoals justitie en de economische inspectie.

Op Vlaams niveau werd onlangs zeer snel ingegrepen wanneer bij een slachthuis in Izegem dierenmishandeling aan het licht kwam. “Minister Ben Weyts heeft toen kordaat opgetreden en het slachthuis laten sluiten”, aldus Renate Hufkens. Het is voor de N-VA dan ook duidelijk dat de deelstaten hier een grotere rol moeten kunnen opnemen.

Hufkens verwees tenslotte naar het initiatief van een grootwarenhuisketen om via blockchaintechnologie de klant toe te laten de herkomst van hun kippen te traceren. Zo weet de klant exact welke weg de kip heeft afgelegd alvorens ze in de frigo belande. Dergelijk technologie meer implementeren in de voedselketen kan dergelijke misdrijven tegengaan en zal de consument ook geruststellen.