Commissie Grondwet unaniem voor meer transparantie in politiek

6 februari 2018, over deze onderwerpen: Overheidsbedrijven, Politiek, Lokale overheid

Voortaan zullen politici zowel hun private als publieke vergoedingen bekend moeten maken. Ook kabinetsmedewerkers en politiek verkozenen in raden van bestuur zullen dit moeten doen. Dat werd vandaag in de commissie Grondwet van de Kamer unaniem gestemd. Deze maatregelen zijn een onderdeel van een ruimer pakket van 66 voorstellen die net voor de zomer in de werkgroep Politieke Vernieuwing zijn afgesproken.

De voorzitter van de werkgroep Politieke Vernieuwing Brecht Vermeulen reageert tevreden: “De maatregelen zijn onderbelicht gebleven. Toch zijn ze belangrijk. Burgers zullen binnenkort zelf online kunnen zien welke mandaten alle politici hebben en hoeveel ze hiervoor ontvangen.”

Uitbreiding mandatenaangifte
Sinds 2005 zijn schepenen, burgemeesters en volksvertegenwoordigers verplicht om bij het Rekenhof een aangifte te doen van hun mandaten en vermogen. De meerderheids- en oppositiepartijen hebben echter unaniem beslist om deze wet grondig aan te passen. Zo zullen ook inhoudelijke kabinetsmedewerkers en politiek benoemde leden van raden van bestuur van overheidsbedrijven hun mandatenlijsten moeten indienen.

Brecht Vermeulen: “In 2013 had N-VA’er Louis Ide dit voorstel in de Senaat gelanceerd. Het is toen unaniem goedgekeurd, maar niet in de Kamer geraakt. Ikzelf heb het voorstel in 2015 opnieuw ingediend. Het politieke belang van inhoudelijke medewerkers is groot, het is dan ook logisch dat deze ook transparant zijn over hun mandaten en vergoedingen.”

Momenteel volstaat het om te zeggen dat je een vergoeding ontvangt voor een bepaalde functie. Met deze wetswijziging zullen alle politici hun publieke vergoedingen exact aangeven op basis van hun fiscale fiche. Ook hun private inkomsten zullen in een vork bekend gemaakt worden. Bovendien zal een nieuwe website van het Rekenhof publiceren waar politici zetelen en hoeveel ze hiervoor krijgen.

Extra sanctiemogelijkheden
Daarnaast zal het Rekenhof meer bevoegdheden krijgen om politici die hun mandaten niet of incorrect aangeven te bestraffen. Zo zal het Rekenhof een waarschuwing kunnen geven, maar ook geldboetes kunnen uitschrijven. Hardnekkige politici kunnen zelfs verboden worden om verkozen te worden, en dit voor een periode van vijf jaar. Brecht Vermeulen: “Momenteel staan er geldboetes van 600 tot 6000 euro op het niet indienen van een vermogens- of mandatenlijst. In de praktijk zien we echter dat het parket zelden vervolgt. Daarom zorgen we er nu voor dat het Rekenhof zelf kan optreden.”