Commissie Defensie stemt resolutie die 'killerrobots' verbiedt

4 juli 2018, over deze onderwerpen: Wapens, Leger, Technologie

Vandaag stemde de commissie Defensie de resolutie van Kamerlid Peter Buysrogge om de zogenaamde 'Killerbots' of 'killer drones' te verbieden. “Een goede zaak”, aldus Buysrogge. “Dergelijke wapensystemen zijn een beschaafd land onwaardig en moeten verboden worden, liefst wereldwijd, maar het verbod op het gebruik ervan door individuele landen is een krachtig signaal aan de anderen en een te volgen voorbeeld.”

'Killer robots', ook 'killerbots' of 'killer drones' genoemd in de populaire media, zijn de gebruikelijke namen die aan gerobotiseerde wapensystemen gegeven worden. Sommigen vrezen dat deze in de toekomst ingezet kunnen worden om te doden, puur op basis van algoritmes en artificiële intelligentie en zonder tussenkomst van een mens om de uiteindelijke beslissing te nemen.

Eerder organiseerde de commissie Defensie een hoorzitting over deze wapens. Daaruit bleek dat dergelijke 'volledig autonome wapens' nog niet bestaan, bovendien is er ook nog geen universele definitie van. Er was toen wel een brede consensus dat wetenschappelijk onderzoek en innovatie op het vlak van automatisering en artificiële intelligentie zeker niet mogen verboden worden, maar dat machines die doden zonder dat iemand daarvoor rekenschap aflegt, niet kunnen.

Ook wijlen Stephen Hawking en Elon Musk stelden in een open brief dat: artificiële intelligentie het enorme potentieel heeft om de mensheid verschillende voordelen te bieden en dat we die verder  moeten ontwikkelen. Maar dat het opstarten van een militaire A.I. wapenwedloop een slecht idee is, dat voorkomen moet worden door een verbod op de ontwikkeling van autonome wapens.

“Deze resolutie is in deze geest opgesteld”, besluit Buysrogge. “Het is niet de bedoeling om een rem te zetten op onderzoek en innovatie naar artificiële intelligentie, maar om te verhinderen dat producten ervan door de Belgische Defensie zouden aangewend worden met het doel te doden.”