Collectief ontslag Franstalige meerderheid Linkebeek is onbegrijpelijk

27 oktober 2015, over deze onderwerpen: Lokale overheid

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) betreurt het zoveelste schouwspel dat gisteren in Linkebeek plaatsvond. “Door het collectief ontslag van de Franstalige meerderheid wordt duidelijk dat Damien Thiéry en zijn collega’s op geen enkele manier met de nieuwe burgemeester willen samenwerken, noch respect hebben voor de wetten in onze rechtsstaat”, zegt minister Homans. “Bijzonder treurig, temeer omdat Damien Thiéry deze legislatuur niet meer tot burgemeester benoemd kan worden, wat volledig zijn eigen verantwoordelijkheid is. Wat gisteren gebeurde is dan ook onbegrijpelijk, enkel de Linkebekenaar is hiervan de dupe.”

Eric De Bruycker (Prolink) werd begin oktober door minister Homans benoemd tot burgemeester van Linkebeek nadat de Franstalige meerderheid meermaals weigerde een nieuwe kandidaat-burgemeester voor te dragen. Zij bleven Damien Thiéry voordragen die sinds 2007 door de Vlaamse Regering (en hierin telkens gesteund door de uitspraken van de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State ) niet benoemd werd wegens overtredingen van de taalwetgeving. Ook de benoeming van Yves Ghequière, lid van de meerderheid, werd door de Franstalige meerderheid geweigerd. Gisteren namen dan alle Franstalige gemeenteraadsleden ontslag, de twee Nederlandstalige (Eric De Bruycker en Rik Otten) deden dit niet.

Op deze manier wenst de Franstalige meerderheid buitengewone verkiezingen uit te lokken. Minister Homans begrijpt niet wat de Franstalige meerderheid met deze ongeziene buitengewone verkiezingen wenst te bereiken. “Damien Thiéry kan deze legislatuur (tot eind 2018) – na de uitspraken van de Raad van State en conform de Bijzondere Wet - sowieso niet benoemd worden tot burgemeester”, zegt minister Homans. “Hierdoor is het burgemeestersambt op geen enkele manier de inzet van deze verkiezingen. De burgemeester wordt in Vlaanderen immers niet rechtstreeks verkozen maar benoemd door de Vlaams Regering. De organisatie van eventuele buitengewone verkiezingen heeft ook geen enkele impact op de zittende burgemeester. Die is hierdoor niet ontslagnemend. Wat zich gisteren in Linkebeek heeft afgespeeld, leidt enkel tot slecht bestuur, ten koste van de Linkebekenaar. Ik hoop dat de verantwoordelijken hiervoor dit goed beseffen.”

Dit alles staat in schril contrast met de andere faciliteitengemeenten, waar er wel op een behoorlijke manier bestuurd wordt.