Citizen Science oproep blijkt groot succes

23 maart 2018, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Wetenschap, Innovatie

Maar liefst vijftig projectvoorstellen werden ingediend na de Citizen Science oproep van minister Muyters. De oproep om meer burgers bij wetenschappelijk onderzoek te betrekken is daarmee een groot succes. Dat bleek uit het antwoord van de minister op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Lieve Maes.

Lieve Maes: “Hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen konden na de oproep van de minister een project indienen om burgers meer te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor werd een miljoen uitgetrokken. De minister bevestigde in de commissie dat de respons de verwachtingen overtreft. De respons toont ook aan dat er een grote variatie is aan disciplines en aan bedoelde doelgroepen. Het mag duidelijk zijn dat er bij wetenschappers een grote vraag is naar het betrekken van burgers bij hun onderzoek.”

Op dit moment worden de projecten geëvalueerd. Na deze evaluatie en controle en advies door de Inspectie van Financiën zullen de resultaten bekend gemaakt worden en kunnen de geselecteerde projecten starten.

Lieve Maes: “Het grote succes heeft als gevolg dat niet elk project zal kunnen beginnen. Er zijn immers budgettaire beperkingen. Maar het stemt me wel tevreden dat de minister nu al aangaf dat, indien de resultaten van de startende projecten goed zijn, hij openstaat voor extra oproepen naar nieuwe projecten. Hij heeft gelijk als hij zegt dat burgerwetenschap een belangrijk instrument is om het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap en innovatie te verhogen.”