Cijfers over leegstand bij Regie der Gebouwen totaal fout!

25 april 2018, over deze onderwerpen: Overheidsbedrijven

Regie der Gebouwen - Minder dan 2 procent niet-benutte oppervlakte in gehuurde federale overheidsgebouwen.

Koenraad De Groote wenst te reageren op berichtgeving die op 24 april 2018 in de pers is verschenen. Die cijfers zijn namelijk totaal niet correct. Daarmee wil Koenraad Degroote niet gezegd hebben dat de cijfers die minister Jambon aan Dhr Demon bezorgde fout waren, maar dat de berekening, de interpretatie en de conclusie fout zijn.

Gehuurde gebouwen
De Regie der Gebouwen beheert zo’n 1.050 complexen die ca. 7,1 miljoen m² vertegenwoordigen. Hiervan worden 307 complexen gehuurd, in hoofdzaak kantoorgebouwen waarin federale overheidsdiensten zijn gehuisvest. Deze gehuurde gebouwen vertegenwoordigen 2,7 miljoen m².

Niet-benutte oppervlakte ≠ oppervlakte in herinrichting
Minder dan 2 procent van de gehuurde gebouwen wordt momenteel niet benut. Dit vertegenwoordigt zo’n 49.000 m² op een totaal van 2,7 miljoen m² gehuurde oppervlakte. Dit percentage aan tijdelijke niet-benutte kantooroppervlakte is courant in de vastgoedsector. In 9 procent van de gehuurde gebouwen worden wel aanpassings- en/of herinrichtingswerken uitgevoerd (234.000 m²).

Vrijgekomen kantooroppervlakte
Bepaalde overheidsdiensten centraliseren hun diensten waardoor kantooroppervlakte vrij komt te staan. In zo’n geval gaat de Regie der Gebouwen actief op zoek naar een nieuwe bezetter voor de leegstaande oppervlakte.

Als een federale overheidsdienst geïnteresseerd is dan moet de ruimte bovendien in vele gevallen aangepast of heringericht worden. Hiervoor moeten dan ook eerst de nodige herinrichtingswerken worden uitgevoerd.

Aanpassingswerken in Eurostation en WTC 3
Een voorbeeld hiervan is het Eurostation-gebouw en de WTC 3-toren in Brussel.

De Pensioendienst heeft het Eurostation-gebouw verlaten om hun diensten te centraliseren in de Pensioentoren. Hierdoor kwam er kantooroppervlakte vrij in het Eurostation-gebouw. Andere overheidsdiensten (bijvoorbeeld Dienst voor Vreemdelingenzaken) zullen in deze vrijgekomen ruimtes gehuisvest worden. Het gaat om zo’n 22.000 m² kantoorruimte die op dit moment aangepast en heringericht wordt. Dit vertegenwoordigt 17,7 procent van de totale oppervlakte van het gebouw. Slechts 0,8 procent van het gebouw staat leeg.

In de WTC 3-toren wordt zo’n 32,7 procent (26.000 m²) van de kantooroppervlakte heringericht, dit meetellen als leegstand is zeer kort door de bocht. Wanneer er werken gebeuren in het gebouw is het maar goed ook dat er geen personeel van overheidsdiensten aanwezig is. Na de werken zullen ook hier overheidsdiensten (bijvoorbeeld BOSA) gehuisvest worden. Alle andere kantooroppervlaktes in de WTC 3-toren worden benut. Dit kan dus niet zomaar verkocht worden als leegstand.

In de Fintower is er 1,85 procent leegstand.

Meer flexibiliteit in een nv van publiek recht
Als er geen nieuwe bezetter (overheidsdienst) wordt gevonden voor een niet-benutte oppervlakte, dan kan onderzocht worden of het huurcontract kan worden opgezegd en onder welke voorwaarden.

De beslissing om de Regie der Gebouwen te laten evolueren naar een nv van publiek recht zal haar toelaten om sneller, efficiënter en flexibeler te kunnen inspelen op de evoluties van de vastgoedmarkt. Niet-benutte kantooroppervlakte zal sneller en eenvoudiger (onder)verhuurd kunnen worden.