Certificaat voor kwaliteitsgarantie hernieuwbare energie verouderd

1 februari 2018, over deze onderwerpen: Energiebeleid

Wil je een subsidie krijgen voor jouw warmtepomp of zonneboiler, dan moet je dat doen via een erkende vakman. Vanaf 1 juli 2017 moet de vakman over een zogenaamd RESCert-certificaat beschikken. “Dat lijkt logisch, maar er zijn heel wat problemen: de opleiding is zeer verouderd, de certificaten worden niet tijdig toegekend en jonge installateurs dreigen uitgesloten te worden”, zeggen Vlaams volksvertegenwoordigers Andries Gryffroy en Bart Nevens. Zij stellen voor om de RESCert-verplichting tijdelijk op te schorten tot deze knelpunten zijn weggewerkt.

De opzet van het RESCert-certificaat was nobel: wie investeert in hernieuwbare energieproductie wil dat dit degelijk en veilig gebeurt, met het nodige vakmanschap. In het Vlaams Parlement kaartte Vlaams volksvertegenwoordiger Andries Gryffroy bij de bevoegde minister verscheidene praktische en organisatorische knelpunten aan.

“Nadat installateurs hebben deelgenomen aan de cursus duurt de erkenning en de toekenning van het RESCert-certificaat gemakkelijk enkele maanden tot een half jaar. In die tijd kan men zijn certificaat dus niet valoriseren. Het lesmateriaal van de verplichte opleiding is daarenboven van het jaar 2013 en dus hopeloos verouderd”, zegt Gryffroy.

Collega parlementslid Bart Nevens vindt het daarenboven wraakroepend dat jonge en nieuwe installateurs nog meer dreigen uitgesloten te worden. Jonge installateurs moeten, na hun opleiding, minstens 36 maanden ervaring opdoen als aspirant-certificaat-houder. Nevens: “36 maanden is zeer lang. Totnogtoe konden ze wel zelfstandig werken en de installatie laten valideren door een gecertificeerde installateur. De minister wil die mogelijkheid zelfs afschaffen. Wij vinden net dat wie zijn opleiding voltooid heeft meteen (zelfstandig) aan de slag moet kunnen. Hoe kan een jonge zelfstandige installateur dan 36 maanden aan werk geraken?”

Daarom stellen Andries Gryffroy en Bart Nevens voor om de RESCert-verplichting tijdelijk op te schorten tot deze knelpunten zijn weggewerkt. "Wij zijn alvast tevreden dat de minister deze bekommernis deelt en aangeeft dat de opleiding correct en up-to-date moet zijn." De minister beloofde dit aan te kaarten bij het Vlaams Energie Agenschap (VEA).