Canada kan inspireren voor buitenlandse referenda op Belgisch grondgebied

8 mei 2017, over deze onderwerpen: Turkije, Buitenlandse Zaken

De uitspraak van mevrouw Merkel dat ze niet zou toestaan dat Turkije een referendum over de doodstraf zou organiseren op Duits grondgebied lokte steun uit bij alle Vlaamse meerderheidspartijen. Ook premier Michel sloot zich daar bij aan. Hij kondigde aan te zullen laten onderzoeken hoe we hier daadwerkelijk tegen kunnen optreden.

“Politici moeten meer doen dan hun verontwaardiging uitspreken”, vindt N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover. Daarom legde hij een wetsvoorstel neer dat de deelname van buitenlandse gezagsdragers aan politieke activiteiten op Belgisch grondgebied afhankelijk maakt van de toestemming van de Belgische regering.

“Daarmee kan een belangrijke stap gezet worden en ik hoop dat de collega’s ons daarbij zullen steunen, maar we moeten nagaan welke bijkomende gaten we nog kunnen sluiten”, zegt De Roover, die vorige week zijn bereidheid uitsprak om mee na te denken met de coalitiepartners over verdere maatregelen.

“We kunnen zeker inspiratie vinden in de beleidslijn die Canada terzake aanhoudt”, meent De Roover, die verwijst naar een duidelijk standpunt daarover dat de Canadese overheid communiceert naar het brede publiek. Canada lijkt volgens De Roover te kunnen dienen als betrouwbare maatstaf.