Buitenlandse investeringen in Vlaanderen in de lift: sterkste jobcreatie in 15 jaar

23 januari 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Buitenlandse Zaken, Innovatie

In 2017 investeerden buitenlandse bedrijven in totaal 2,08 miljard euro in 215 projecten, goed voor 5.377 extra jobs. Buitenlandse investeerders creëerden in 2017 het hoogste aantal jobs in 15 jaar tijd. Dat is een stijging van maar liefst 26,22 procent ten opzichte van 2016. Vooral het aantal jobs in Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) steeg opvallend. "Dit is uiterst belangrijk", aldus minister-president Geert Bourgeois. "Onderzoek en Ontwikkeling is een manier van verankering, zeker in geval van samenwerking met onze onderzoeksinstellingen. Deze Vlaamse Regering blijft dan ook resoluut verder investeren in O&O."

Jaar Projecten (aantal) Investeringsbedrag (miljard euro) Creatie jobs
2004 152 1,13 2 949
2005 143 1,44 2 939
2006 153 2,78 4 034
2007 154 1,37 3 766
2008 157 2,11 3 154
2009 115 1,16 2 040
2010 155 2,03 3 481
2011 174 1,79 3 720
2012 159 1,58 3 740
2013 191 1,91 4 076
2014 184 2,77 4 164
2015 227 2,70 4 352
2016 198 1,87 4 260
2017 215 2,08 5 377

(Bron: Flanders Investment & Trade)

In 2016 kende het aantal buitenlandse investeringen in Vlaanderen een kleine dip door de aanslagen van 22 maart 2016 en geopolitieke omstandigheden. Die dip bleek van korte duur. Vergeleken met 2016 steeg het totale investeringsbedrag in 2017 met 11,41 procent (van 1,87 naar 2,08 miljard euro). Het aantal nieuwe investeringsprojecten ging omhoog met 8,59 procent (van 198 naar 215).

Herkomst investeringen: bekende gezichten in de top 10
Ongeveer 80 procent van alle buitenlandse investeringen in Vlaanderen is afkomstig uit 10 landen.

Net zoals in de voorbije jaren voeren de VS de top 10 aan. Het aantal nieuwe Amerikaanse projecten herstelde zich van 34 in 2016 tot 46 in 2017: goed voor ongeveer 20 procent van alle buitenlandse investeringen in Vlaanderen.

Nog een trend die zich voortzette in 2017: de buurlanden behoren tot onze grootste investeerders. Nederland, Duitsland en Frankrijk staan respectievelijk op de 2de, 3de en 4de plaats in de ranglijst. Het VK bracht het tot de 8ste plaats. Verder zijn er twee Europese nieuwkomers in de top 10: Zweden op nummer 7 en Italië op nummer 10. De enige andere Europese investeerder in de ranking is Zwitserland op de 9de plaats.

Bedrijven uit Azië, Oceanië en het Midden-Oosten vertegenwoordigden in 2017 om en bij 20 procent van alle buitenlandse investeringen in Vlaanderen. 2 Aziatische landen eindigden in de top 10. Zo behaalde China de 5de plaats, op de voet gevolgd door Japan op nummer 6.

1 VS
2 Nederland
3 Duitsland
4 Frankrijk
5 China
6 Japan
7 Zweden
8 VK
9 Zwitserland
10 Italië

 
Type investeringen: greenfield nog steeds het populairst, expansies in opmars

In 2017 waren greenfield-projecten (nieuwe investeringsprojecten) opnieuw de populairste vorm van investeren in Vlaanderen. Zo koos 40,93 procent van alle buitenlandse investeerders ervoor om hun activiteiten in de regio vanaf nul op te starten. Dat zijn er iets minder dan de 43,43 procent greenfield-projecten in 2016. Een verklaring hiervoor is de toenemende populariteit van expansies. Deze investeringsvorm vertegenwoordigde een aandeel van 33,49 procent in 2017 tegenover 26,26 procent in 2016. Ook daalde het aandeel van fusies en overnames van 30,30 procent in 2016 naar 25,58 procent in 2017.

Type investering 2016 2017
Nieuwe investeringsprojecten 43,43 procent 40,93 procent
Expansies 26,26 procent 33,49 procent
Fusies en overnames 30,30 procent 25,58 procent

 
Type activiteiten: productie, logistiek en O&O in polepositie

Op basis van het aantal investeringsprojecten en de bijbehorende jobcreatie blijkt dat buitenlandse bedrijven vooral in de volgende 3 activiteiten investeerden:

  1. productie – 71 projecten (33,02 procent) waren goed voor 1.832 extra jobs (34,07 procent) in Vlaanderen;
  2. logistiek – 53 projecten (24,65 procent) leverden in totaal 1.686 jobs (31,36 procent) op;
  3. onderzoek & ontwikkeling – 43 projecten (20 procent) creëerden samen 1.367 jobs (25,42 procent).

Tot slot was Vlaanderen in 2017 ook een populaire bestemming voor buitenlandse investeringen in sales en marketing. Die activiteiten waren vorig jaar goed voor 35 nieuwe projecten (16,28 procent) in 2017.

Minister-president Geert Bourgeois: “Vooral het aantal jobs in O&O vertoont een opmerkelijke stijging in vergelijking met andere jaren, een trend die mede te danken is aan het aantrekkelijke belastingregime voor de tewerkstelling van onderzoekers in Vlaanderen en ons beleid om resoluut op industrie 4.0 in te zetten. Deze Vlaamse en federale regeringen doen er alles aan om een zo gunstig mogelijk investeringsklimaat te creëren.”