Brusselse regering, geef onderhandelingen alle kansen

19 april 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Luchtvaart, Wonen en werken in Brussel

"De billijke en eerlijke spreiding over alle regio's is de enige mogelijke sleutel om Zaventem als economische motor te behouden en de hinder voor omwonenden op een aanvaardbaar niveau te houden", geeft Kamerlid Bert Wollants (N-VA) aan. Zijn partij trekt al heel lang de kaart van het verdelen van lusten en lasten van de luchthaven van Zaventem.

De Vlaamse Regering heeft zich in dit dossier steeds constructief getoond. Maar het is verontrustend dat de Brusselse regering geen klare wijn schenkt en niet kiest voor de vele Brusselse jobs die van de luchthaven afhangen. De bevolking heeft behoefte aan duidelijkheid in dit dossier, geen boetes die het verder bestaan van de luchthaven in gevaar brengen.

Uiteraard zal erg veel afhangen van de concrete uitwerking, maar als alle regio's zich kunnen scharen achter het principe dat iedereen een deel van de koek moet krijgen, zowel qua jobs als qua vluchten, geven we het startschot van een nieuw duurzaam luchthavenpact. "Dat is dringend nodig", geeft Wollants aan, "want er zijn nu al kapers op de kust." Daarmee verwijst hij naar de recente massale promocampagne die een Nederlandse luchthaven lanceerde in Vlaanderen.