Brussels regeerakkoord is oude wijn in oude zakken

18 juli 2019, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel, Onderwijs in Brussel

De nieuwe Brusselse coalitie heeft een regeerakkoord. Daarmee is dan ook alles gezegd. “Het is geen nieuwe wijn in oude zakken maar oude wijn in oude zakken. Ik ben als Brusselaar zwaar teleurgesteld. Durf en daadkracht is ver te zoeken”, zegt N-VA-fractievoorzitter Cieltje Van Achter.

Nochtans heeft de kiezer, zeker aan Vlaamse kant, gestemd voor daadkracht en verandering, voor een efficiënt bestuur en een einde aan de stilstand door het institutionele kluwen. Niets vinden wij hiervan terug in het akkoord. Het is allemaal meer van hetzelfde. Het akkoord ademt dan ook PS. “De Brusselaar die gehoopt had dat Ecolo-Groen op vlak van mobiliteit en leefbaarheid de stad in beweging zou krijgen, wordt vandaag bedrogen. Het énige groene aan dit akkoord is de recyclage van oude ideeën. Het is weer eens de Parti Socialiste die beschikt na bijna 3 decennia aan de macht te zijn. Ook van de zogezegde liberale accenten in het akkoord, blijft bij lezing van het akkoord weinig overeind. De postjes waren duidelijk belangrijker”, vervolgt Cieltje Van Achter.

Hier alvast een aantal van onze kritieken:

  1. Een stadsgewest met 1 duidelijke visie en aanpak van de grootstedelijke problemen zal niet voor deze legislatuur zijn, ondanks dure beloftes van alle Vlaamse partijen. Gemeentes en gewest blijven beiden over alle belangrijke beleidsdomeinen (o.a. mobiliteit, huisvesting, politie) bevoegd. De huidige blokkeringen worden op geen enkele manier aangepakt. In plaats van bevoegdheden over te dragen naar het gewest worden de gemeenten zelfs versterkt en zal er met elke gemeente een akkoord gesloten worden. Dit is geïnstitutionaliseerde traagheid.
  2. Verhoogde veiligheid is duidelijk geen bekommernis van deze regering. Wéér geen fusie van de politiezones, laat staan een doorgedreven samenwerking. Enkel voor grootschalige evenementen wordt een eenheid van commando voorzien. Benieuwd of onverwachte “evenementen”, zoals rellen of opstootjes hier ook onder vallen.
  3. 1 op 4 kinderen groeit op in een gezin waar niemand werkt, 1 op 3 Brusselaars leeft onder de armoedegrens. De armoede in Brussel stijgt nog altijd. Een stad met zo’n sociaal bilan, moet zich dringend herbronnen. Dat men geen enkele ambitie toont om het over een andere boeg te gooien is onbegrijpelijk. De Brusselse werkloosheid gaan we echt niet aanpakken via dure en niet-efficiënte overheidstewerkstelling.
  4. Brussel blijft de opvang van transmigranten faciliteren. De Regering zal de rekening van haar onverantwoordelijk opengrenzenbeleid gewoon doorschuiven naar de federale regering. Dit is volstrekt deloyaal en onaanvaardbaar.

In dit regeerakkoord had veel meer moeten zitten. “Onze fractie met Cieltje Van Achter, Mathias Vanden Borre en Gilles Verstraeten zal de komende 5 jaar constructief maar zeer kritisch het beleid volgen. De Brusselaar, welke taal hij of zij ook spreekt, verdient beter. Veel beter.”