Brussels regeerakkoord: “Het akkoord van de stilstand”

20 juli 2014, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel, Hervorming Brussel, Verkiezingen 2014

De Brusselse N-VA-fractie reageert ontgoocheld op het akkoord dat de Vlaamse en Franstalige partijen hebben bereikt. Johan Van den Driessche, fractieleider: “Voor de N-VA is dit voorgestelde akkoord allesbehalve ambitieus of vernieuwend en blinkt het uit in versleten oplossingen. Nochtans dringt de tijd voor Brussel.”

Er zijn inderdaad wat plannetjes, zelfs enkele ideeën die onze goedkeuring wegdragen. Maar een koerswijziging is dit niet, net zomin als een sociaal-economisch herstelplan.

Het regeerakkoord is doorspekt met PS-oplossingen waarbij het Brussels laksisme niet wordt aangepakt en zwijgt over te veel essentiële zaken.

Cieltje Van Achter: “De plannen inzake arbeidsmarktbeleid zijn eigenlijk een voortzetting onder een andere naam van wat reeds bestond of werd beslist. Voor ons bestaat een efficiënt beleid uit het stimuleren van jobcreatie, veel intensievere begeleiding van werkzoekenden, in combinatie met controle en sanctionering waar nodig. Maar dat vinden we hier niet terug.”

Johan Van den Driessche: “De zogenaamde belastingverschuiving naar onroerend goed is een ondoordachte belastingverhoging, zal de middenklasse en de bedrijven nog meer uit Brussel jagen en riskeert de huurprijzen te doen stijgen.”

Liesbet Dhaene: “We missen een lik-op-stukbeleid inzake veiligheid, een responsabiliserend jeugdsanctierecht, en echte maatregelen om de middenklasse terug naar de stad te krijgen en om de tweetaligheid te verbeteren.

Er is ook geen sprake van een verplicht inburgeringsbeleid, een echte vereenvoudiging van de politieke structuren met minder versplintering en meer coördinatie inzake bijvoorbeeld armoede en huisvesting.”