Brussels daklozenbeleid leidt tot georganiseerde chaos

4 november 2019, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

“Het onderzoek van Bruss’Help (vroeger La Strada) herbevestigt jammer genoeg onze analyse”, zegt Brussels parlementslid Gilles Verstraeten. In de conclusies van de laatste telling staat te lezen dat de drastische toename van het aantal daklozen zich vooral vertaalt in extra noodopvang: “De toename in plaatsen in de noodopvang is op 10 jaar verzevenvoudigd (+594,9 procent), terwijl er veel te weinig groei is in structurele begeleiding van daklozen!”

Het rapport zelf geeft aan dat die keuze voor noodopvang boven structurele oplossingen voor een deel door de kwestie migratie is ingegeven. “Het onderzoek zegt zelf dat een belangrijk deel van de mensen in de noodpvangstructuren van Samusocial en het Burgerplatform geen enkele hoop hebben om hun situatie te regulariseren. Die kan je bijgevolg ook geen structurele begeleiding geven. Bij de samenvatting op de website van La Strada staat te lezen dat Brussel hét punt van vertrek is geworden voor migranten die het Verenigd Koninkrijk willen bereiken”, aldus nog Verstraeten.

“Het daklozenbeleid in Brussel lijkt dan ook steeds meer op een georganiseerde chaos: door steeds meer opvang voor transmigranten trekken we deze mensen naar Brussel, doordat deze groep in aantallen blijft aanzwellen zullen we alsmaar meer middelen in noodopvang moeten blijven pompen, ten koste van structurele begeleiding en opvang in Housing First, begeleid wonen of onthaalhuizen.” Voor hem moet Brussel dan ook af van de reputatie als draaischijf van illegaliteit: “Brussel moet meewerken aan een krachtdadig federaal migratiebeleid, de transmigratie aanpakken, en voor de rest inzetten op een structurele aanpak voor daklozen die er aanspraak op kunnen maken.”