Brussel, laat Vlaanderen niet los!

31 mei 2016, over deze onderwerpen: Gezinsbijslagen, Onderwijs in Brussel

“De reactie van de Brusselse sp.a over de Vlaamse kinderbijslag is ronduit hypocriet. De sp.a heeft er met de zesde staatshervorming mee voor gezorgd dat Vlaanderen geen rekening màg houden met Brusselse kinderen in het kader van de Vlaamse kinderbijslag. De Brusselse sp.a is medeplichtig aan het feit dat Brussel Vlaanderen loslaat en dit ten nadele van alle Brusselaars”, stelt Brussels N-VA-parlementslid Liesbet Dhaene in een reactie op kersvers Brussels sp.a-parlementslid Hannelore Goeman.

Volgens Goeman zouden kinderen in het Vlaams onderwijs in Brussel geen schooltoelage meer krijgen door de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag. Zij concludeert dat “Vlaanderen Brussel op die manier echt los laat en de toekomst van onze Brusselse kinderen in gevaar brengt.”

Haar kritiek is onterecht: Vlaanderen blijft zelfs na de zesde staatshervorming solidair met Brussel: de huidige regelgeving inzake school - en studietoelagen blijft van toepassing. Met andere woorden: gebruikers van het Vlaamse onderwijs in Brussel  - of ze nu in Vlaanderen, Brussel of Wallonië wonen - zullen blijvend gebruik kunnen maken van de school- en studietoelagen uitgekeerd door de Vlaamse gemeenschap. 

Dat Vlaanderen solidair blijft met Brussel blijkt onder andere ook uit de uitrol van de Vlaamse Sociale Bescherming. Elke Brusselaar krijgt de kans om in te tekenen op deze Vlaamse Sociale Bescherming. Ter vergelijking: de Waalse Sociale Bescherming staat enkel open voor mensen gedomicilieerd in Wallonië en sluit Brusselaars uit.

“Ik hoop dat de Brusselse sp.a eindelijk de essentie doorheeft: pleiten voor bijkomende bevoegdheden voor Brussel, met uitsluiting van Vlaanderen, is nefast voor de Brusselaars. De sp.a zou beter de hand in eigen boezem steken in plaats van tendentieuze en onjuiste stellingen te verkondigen louter om de Vlaamse regering te framen als anti-Brussel. Vlaanderen reikt Brussel de hand, het wordt tijd dat Brussel die aanneemt.”, aldus Dhaene.