Bosalliantie realiseert samen meer bos voor Vlaanderen!

26 mei 2020, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Leefmilieu, Klimaat

Meer bos voor Vlaanderen: 4.000 ha tegen 2024. Dat is de essentie van het bosuitbreidingsplan dat Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir vandaag voorstelde samen met een grote groep natuurverenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, private eigenaars, Landelijk Vlaanderen en jeugdbewegingen. “Met een ongezien grote Bosalliantie achter dezelfde doelstelling, een bosintendant, een ongezien grote mobilisatie van 122 miljoen euro, een transparante bosteller én bovenal samenwerking willen we samen 20 keer Monaco bebossen in Vlaanderen”, zegt Demir bij de voorstelling van het bosuitbreidingsplan in het Hallerbos. “En we gaan alles doen om onze Bosalliantie nog groter te maken.”

De ambitie om 4.000 ha extra bos te realiseren tegen 2024 is ongezien groot, maar we kunnen daar samen in slagen. “Business-as-usual is echter geen optie”, stelt Demir. “Daarom wordt maar liefst 122 miljoen euro uitgetrokken om die doelstelling te realiseren.” De zwaarste schouders dragen daarbij de zwaarste lasten. De Vlaamse overheid en de lokale besturen moeten samen 2.000 ha extra bos realiseren. De andere 2.000 ha zullen aangeplant worden door de natuurverenigingen, de bosgroepen en regionale landschappen, en de private eigenaars, allemaal met financiële steun van Vlaanderen. “Private eigenaars en natuurverenigingen gaan we daarom sterker financieel ondersteunen dan vandaag het geval is.”

Ook bossen dichtbij de mensen
Bovendien wil Demir in gans Vlaanderen zorgen voor meer bos, prioritair in de groene bestemmingen, maar niet uitsluitend. “We gaan extra bossen ook niet willens nillens opsluiten in enkel natuur- en bosgebieden. Door de coronacrisis weten we allemaal hoe groot het belang is van natuur in de buurt van ons allemaal. We gaan daar uiteraard op inspelen: tiny forests, stadsrandbossen en speelbossen, … Bossen in ieders buurt”, stelt de minister.

Demir gaat ook de strijd aan met drempels die meer bos verhinderen. Zo wil ze gronden sneller vrijmaken voor bebossing én wil ze subsidiemechanismen efficiënter maken. “De hinderpalen moeten er zo veel mogelijk uit en we gaan nog in 2020 naar de regering met concrete voorstellen daartoe.”

Blik verruimen naar het zuiden
De ambitie van 4.000 ha meer bos wil zeggen: heel veel boompjes. Ook het juiste plantgoed vinden is dus van belang, maar ook het juist planten. “Gezien de klimaatverandering en de stijgende droogte verruimen we samen met onze Vlaamse kwekers onze blik op het zuiden. Samen met de wetenschappers van INBO en Natuur en Bos werden herkomstgebieden geselecteerd voor het zaai- en plantgoed, geschikt voor het klimaat van de toekomst.” Om particulieren goed te helpen bij die belangrijke keuzes worden extra inspanningen geleverd. Zo komen er Bosaanspreekpunten om de mensen te helpen: digitaal en in de gemeentehuizen wanneer lokale besturen daarmee instemmen. Het opleidings- en examencentrum Inverde van Natuur en Bos zorgt daarnaast voor extra opleidingen in bos-, groen- en natuurbeheer.

Demir zal ook met planningsprocessen de ambitie van 10.000 ha extra bos tegen 2030 voorbereiden. Sinds haar aantreden kwam er via ruimtelijke planningsprocessen al netto 1.413 ha groene bestemmingen bij. “En we gaan op dat elan verder”, zegt ze vastberaden.

De bosteller
Om de voortgang transparant in beeld te brengen wordt de bosteller gelanceerd via www.bosteller.be. Die helpt ons door de bomen het bos te zien. “Via deze online tool registreren we hoeveel bijkomend bos er reeds gerealiseerd is en geven we dat transparant weer. Ook de burger kan zo kijken wat zijn of haar gemeente, of het bedrijf waar hij of zij werkt doet voor meer bos.”

Het plan wordt door de verschillende middenveldorganisaties enthousiast onthaald. Een voor een zijn ze bereid hun schouders onder het plan te zetten, bevestigden ze terplekke.