“Blokkering van 5G door Ecolo brengt onze welvaart in het gedrang”

29 april 2020, over deze onderwerpen: Innovatie, Technologie

Op 28 april legde Ecolo een voorstel neer in de Kamer om de 5G-veilingen in ons land stop te zetten. Michael Freilich, die voor de N-VA telecom opvolgt in de Kamer, reageert: “Wat mij tegen de borst stuit, is dat Ecolo zich laat meeslepen door reeds veelvuldig ontkrachte complottheorieën over het zogenaamd stralingsgevaar van 5G. Hierover werd op 30 januari uitgebreid gedebatteerd in de Kamercommissie Economie waar tal van experts de revue passeerden. Ook consumentenorganisatie Test-Aankoop wijst erop dat, ondanks talloze studies de voorbije twintig jaar, nooit bewezen werd dat elektromagnetische velden schadelijk zijn voor de mens. Ecolo vraagt in zijn resolutie opnieuw een debat maar dat vond reeds uitgebreid plaats in het parlement. Het debat is er al geweest en dat is afgesloten, dit is niet meer dan een vertragingsmanoeuvre.”

Onze toekomst
Net zoals elektriciteit, de stoomtrein, televisie en mobiel bellen onze wereld in de positieve zin veranderd en verbeterd hebben, zo zal ook 5G onze toekomst op een bevorderlijke manier verbeteren. 5G biedt niet alleen een oplossing voor de sterke toename van het dataverbruik, maar maakt ook tal van nieuwe technologische toepassingen mogelijk. Van zelfrijdende auto’s tot medische interventies vanop afstand en zoveel meer.

Sleeptouw
“Ik betreur ten zeerste dat Groen zich op sleeptouw laat nemen door Ecolo. In Wallonië is er een opbod aan de gang tussen linkse partijen, Vlaanderen mag daar niet het slachtoffer van worden. Vorige week liet de PS al weten dat het de 5G-testen van Proximus in Wallonië zou tegenhouden en in Brussel heeft men de stralingsnorm zo hoog gelegd dat 5G er de facto onmogelijk is om uit te rollen.”

Welvaart kapen
“Als klein land zonder grote bodemschatten en maakindustrie moeten wij het vooral hebben van innovatie en technologie. Het zou een ware ramp betekenen, in de eerste plaats voor Vlaanderen, indien deze pijler van welvaart en welzijn om ideologische redenen zou worden gesaboteerd. Dat zullen wij nooit laten gebeuren”, zegt Kamerlid Freilich die zijn collega’s in het parlement oproept om het gezond verstand te laten zegevieren.

Spionage
De grootste veiligheidszorg bij 5G gaat over spionage door onbetrouwbare landen en leveranciers. Daar is wél de nodige aandacht voor nodig. De Europese Commissie heeft hierover begin dit jaar strikte richtlijnen uitgevaardigd en opgedragen om in de eerste plaats met betrouwbare (lees: Europese) spelers te werken zoals Ericsson en Nokia.

Als parlement moeten wij er in de eerste plaats op toezien dat die richtlijnen nu snel worden omgezet in wetgeving en mogen we ons niet laten afremmen door partijen of groeperingen die stokken in de wielen proberen te steken van innovatie en vooruitgang.