Bijzondere ‘post-corona’-commissie moet pijnpunten blootleggen en ons wapenen tegen eventuele opflakkering

10 juni 2020, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel, Coronacrisis

De COVID-19/corona-pandemie is geen lachertje. De verschillende regeringen van dit land hebben zo goed en zo kwaad mogelijk dit virus aangepakt en de koe bij de horens gevat. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft uiteraard ook zijn deel gehad.

“In tegenstelling tot de andere gewesten heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer dan eens steken laten vallen. Zo heeft het een pak langer dan elders geduurd eer dat bedrijven en horeca op premies konden beroep doen om hun hoofd, al was het maar een beetje, boven water te houden. Ook over de aanpak van de crisis in de woonzorgcentra bestond de grootste onduidelijkheid. En dan hebben we het nog niet over de zeer verwarrende communicatie en kakofonie aan maatregelen genomen door de verscheidene Brusselse gemeenten”, zegt N-VA-fractievoorzitter Cieltje Van Achter.

“Volgens gezondheidsspecialisten zou er wel eens een opflakkering van de pandemie kunnen komen na de zomer. Ik hoop samen met u dat dit niet zo zal zijn en we allemaal het gezond verstand blijven gebruiken. Maar als dat zo mocht zijn, zijn er een aantal zaken die zeker beter kunnen aangepakt worden.”

De N-VA-fractie vraagt dan ook de oprichting van een Bijzondere Commissie zoals voorzien in het reglement van het Brussels parlement (art.25). De finaliteit van deze commissie is het uitbrengen van een evaluatie over het gevoerde beleid alsook adviezen te geven over welke maatregelen er moeten genomen worden om de Brusselse samenleving sterker te maken tegen crisissituaties. De Voorzitter van het parlement heeft onze vraag in ontvangst genomen. Er liggen verschillende voorstellen op tafel waarover het parlement zich zal beraden”, besluit Cieltje Van Achter.