Bijna 30 jaar na wet: maak nu eens werk van rijbewijs op punten!

12 september 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

Voor de N-VA is veiligheid een topprioriteit. Ook verkeersveiligheid. Nog nooit werd zoveel budget uitgetrokken voor fietsinfrastructuur als onder Vlaams minister Weyts. Ook federaal werken de N-VA-ministers aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Minister Jambon zet bijvoorbeeld in op meer technologische hulpmiddelen voor de politie en meer blauw op straat. Last but not least is er het rijbewijs op punten. Bijna 30 jaar geleden werd dat al goedgekeurd maar helaas vandaag nog steeds niet mogelijk gemaakt op het terrein.

Afgelopen weekend was een zwart weekend op onze Vlaamse wegen. Twee jonge mensen kwamen om. Ook nu klonk er weer een terechte roep om bijkomende maatregelen tegen vluchtmisdrijven.

Veel politierechters erkennen dat het strafarsenaal eigenlijk al breed genoeg is. Daarenboven kunnen zwaardere straffen ook contraproductief werken en het vluchtgedrag van de daders eigenlijk nog méér in de hand werken.

Een verplichte voorlopige hechtenis zou nieuw zijn in ons strafrecht. Die leggen we zelfs bij de zwaarste misdaden niet standaard op. Hoe moeilijk het ook is, men moet erop kunnen vertrouwen dat het parket en de rechters elk dossier ernstig nemen. Daar hoort bij dat ‘het gerecht’ in elk individueel dossier moet kunnen beslissen of een onmiddellijke aanhouding aangewezen is of niet.

Sinds november 2016 ligt er in de Kamer een meerderheidsresolutie voor rond de aanpak van vluchtmisdrijven. Daarin wordt de regering opgeroepen verder werk te blijven maken van een aantal kleinere concrete maatregelen die er vooral op gericht zijn de pakkans te verhogen.

Wat echter ontbreekt in die resolutie is de terechte vraag van de politierechters om eindelijk eens werk te maken van de invoering van het rijbewijs op punten. Dat werd al in 1990 in de wet ingeschreven en wordt gesteund door vrijwel alle Vlaamse partijen. Aan de overzijde van de Taalgrens De taalgrens tussen een Nederlandstalig en een Franstalig gebied werd definitief vastgelegd in de periode 1962-1963. Het arrondissement Brussel-Hoofdstad met 19 gemeenten werd officieel tweetalig. De taalgrens was geen Vlaamse uitvinding. De Franstaligen en zeker de socialisten ijverden al sinds het begin van de 20ste eeuw voor eentalige gebieden in België. Vandaag wensen de Vlamingen respect voor de taalgrens en de tweetaligheid van Brussel. taalgrens heerst echter toch nog steeds een andere veiligheidscultuur en ziet men ook nu nog niet goed het nut van een rijbewijs op punten in. Terwijl genoeg buitenlandse voorbeelden aantonen dat een verstandige invoering ervan, met verhoogde pakkans én een goede sensibilisering, écht wel voor een grote daling van het aantal ongevallen en slachtoffers zorgt. In de buurlanden had de invoering ervan een daling van 20 procent verkeersdoden tot gevolg; omgerekend zou dit in Vlaanderen jaarlijks 80 mensenlevens redden.

Eind dit jaar zou het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) met een rapport moeten komen van een studie die door minister Bellot werd besteld. De N-VA zal voortrekker blijven om het rijbewijs op punten erdoor te krijgen. Desnoods gooien we het opnieuw op tafel bij de onderhandelingen voor een volgende regering.