Bevries EU-toetredingsonderhandelingen met Turkije

24 februari 2017, over deze onderwerpen: Europees beleid, Turkije

In navolging van het federale parlement, dat onlangs een gelijkaardig voorstel van resolutie goedkeurde, vragen nu ook de Vlaamse meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement om de toetredingsprocedure voor Turkije te bevriezen en de Europese ‘pretoetredingssteun’ te schrappen. Dit fonds is verbonden aan de status van Turkije als een kandidaat-lidstaat en levert het land 4,45 miljard euro op voor de periode 2014-2020. “In het licht van de verslechterende mensenrechtensituatie en de achteruitgang van de democratie vragen we deze steun te schrappen en de toetredingsprocedure te bevriezen”, zegt Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe, een van de indieners van het Vlaamse voorstel van resolutie.

Het is al enkele jaren duidelijk dat Turkije onder de heerschappij van Erdogan in de verkeerde richting evolueert en de democratie er een achteruitgang kent. Na de mislukte couppoging van 15 juli 2016 is de mensenrechtensituatie alleen maar slechter geworden. De cijfers spreken boekdelen: sinds de staatsgreep zijn tien parlementsleden gearresteerd, 150 journalisten opgesloten, 24 radio- en televisiestations uit de ether gehaald, vier miljard euro aan vastgoed in beslag genomen, 2.368 rechters en openbare aanklagers aangehouden en bevinden meer dan 31.000 mensen zich momenteel in hechtenis. In totaal zijn meer dan 129.000 ambtenaren geschorst of ontslagen. “Daarom is het nu tijd om een duidelijk signaal te sturen naar Turkije”, zegt Vanlouwe.

“Turkije kiest steeds meer voor een autoritaire koers die haaks staat op onze Europese normen en waarden. Met deze resolutie maken we duidelijk dat regeringen die burgerlijke vrijheden fnuiken, geen perspectief verdienen op toetreding van de EU.”

Medeondertekenaar Karim Van Overmeire vult aan: “De toetredingsonderhandelingen werden al meer dan tien jaar geleden opgestart. In al die jaren kon slechts één toetredingshoofdstuk worden afgerond, 15 hoofdstukken zijn nog in onderhandeling en 17 andere hoofdstukken zijn zelfs nog steeds gesloten. Het wordt tijd dat we aan deze processie van Echternach een eind maken.”

Een tweede manier is om de financiële steun stop te zetten. De EU geeft voor de periode 2014-2020 zo’n 4,45 miljard euro steun aan Turkije om zich voor te bereiden op hun toekomstig lidmaatschap van de EU. Onder meer door de versterking van de democratische instellingen en de rechtsstaat. “We stellen vast dat dit doel allesbehalve bereikt wordt en dat het integendeel in Turkije steeds meer de slechte kant opgaat”, zegt medeondertekenaar Jan Van Esbroeck. “We vinden dan ook dat deze steun moet geschrapt worden.”

Het Vlaamse voorstel van resolutie komt er in navolging van gelijkaardige resoluties in het Europees en het federaal parlement. De Vlaamse Regering wordt zo gevraagd om samen met de federale regering op het Europees niveau te pleiten om deze eisen door de Europese Raad te laten aannemen.