Betalingsuitstel voor bijzondere sociale leningen

6 april 2020, over deze onderwerpen: Sociale woningen, Coronacrisis

Op voorstel van Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen, keurt de Vlaamse Regering het betalingsuitstel voor de bijzondere sociale leningen goed. “In navolging van de banken kunnen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en het Vlaams Woningfonds (VWF) een betalingsuitstel van maximum zes maanden toestaan aan ontleners die hun inkomen zien dalen door de coronapandemie”, vertelt minister Diependaele.

Om de negatieve impact van de coronavirusmaatregelen te beperken, hebben de reguliere kredietverstrekkers een regeling uitgewerkt waarbij particulieren met een hypothecaire lening betalingsuitstel zonder kosten kunnen krijgen voor maximum zes maanden en dit tot ten laatste de vervaldag van oktober 2020. Dat uitstel geldt zowel voor kapitaalaflossingen als voor rentebetalingen. De ontlener krijgt niet automatisch het betalingsuitstel. Een kredietnemer kan bij zijn kredietverstrekker betalingsuitstel aanvragen, maar zal moeten aantonen dat zijn inkomsten zijn gedaald omwille van de impact van de coronavirusmaatregelen.

“We voorzien een gelijkaardige regeling voor de sociale ontleners die een bijzondere sociale lening hebben afgesloten bij de VMSW of bij het VWF. Een sociale ontlener kan bij de kredietgever betalingsuitstel aanvragen, maar zal aan de hand van de nodige bewijsstukken moeten aantonen dat zijn inkomsten zijn gedaald omwille van de impact van de coronavirusmaatregelen. VMSW en VWF beslissen dan om het betalingsuitstel toe te staan”, laat Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele weten.

Betalingsuitstel
Het betalingsuitstel kan maximum zes maanden bedragen en heeft betrekking op de kapitaalaflossingen en interesten tot ten laatste de vervaldag van oktober 2020. De interesten tijdens de periode van betalingsuitstel zijn ook achteraf niet verschuldigd. Na de periode van het betalingsuitstel verlengt VMSW en VWF de looptijd van de lening met de periode van het toegekende betalingsuitstel, dus maximaal zes maanden.

Matthias Diependaele: “Een ontlener die een betalingsachterstand heeft opgelopen voor de start van de coronavirusmaatregelen, komt ook in aanmerking voor het betalingsuitstel. De nalatigheidsintresten op deze achterstand zijn gedurende de periode van betalingsuitstel niet verschuldigd. De overige nalatigheidsintresten uiteraard wel.”