Bescherm religieuze minderheden in Midden-Oosten en Noord-Afrika

5 juli 2017, over deze onderwerpen: Buitenlandse Zaken, Afrika, Syrië

Religieuze minderheden zijn vaak de grootste slachtoffers van de uitzuivering door groeperingen zoals onder meer IS. Om die reden heeft federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken de voorbije twee jaar ruim zeshonderd christenen uit Syrië een humanitair visum verleend. Om diezelfde reden vragen Vlaams volksvertegenwoordigers Karl Vanlouwe, Karim Van Overmeire en Marc Hendrickx de Vlaamse Regering om actie te ondernemen: “De bescherming van religieuze minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika moet een speerpunt van ons buitenlands beleid worden. De Regering moet de discriminatie, het geweld en de vervolging van leden van religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika krachtdadig veroordelen.” Hun resolutie werd unaniem goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

In het Midden-Oosten en Noord-Afrika leeft momenteel naast de islamitische meerderheid, ook een opmerkelijke diversiteit aan kleinere religieuze en andere levensbeschouwelijke gemeenschappen die zich er tot op de dag van vandaag proberen te handhaven. Officieel is er wel vrijheid van godsdienst, maar daarvan is in de realiteit vaak geen sprake door de huidige politieke instabiliteit. Groepen zoals Islamitische Staat (IS) maken misbruik van het verzwakte beschermingsstatuut om een echte godsdienstoorlog te ontketenen tegen christenen.

“Groeperingen zoals Islamitische Staat hebben de laatste jaren een echte godsdienstoorlog ontketend die duidelijk gericht is op de uitzuivering van alle elementen die niet stroken met hun ideologie. De methoden van IS laten niets aan de verbeelding over: diefstal, afpersing, gedwongen bekering, vernietiging van eigendommen en religieuze artefacten, verkrachting, seksuele slavernij, folteringen en massamoord. Wij vragen de Vlaamse Regering om deze gruwel op internationale fora aan te kaarten en aan te dringen op politieke actie ter bescherming van deze minderheden”, zegt Karl Vanlouwe (N-VA).

“Zonder de politieke wil van alle partijen in de regio om het sektarisme te doorbreken, zullen de minderheden de komende generaties verloren gaan door geweld, genocide en migratie. De desintegratie van de christelijke gemeenschappen is één van de grote beproevingen van onze tijd. Ze zal gepaard gaan met een groot verlies aan mensenlevens én aan cultureel erfgoed dat duizenden jaren oud is”, aldus Marc Hendrickx. “We vragen de Vlaamse Regering ook om de vernietiging van kunstwerken en religieuze artefacten te beschouwen als een schending van het Verdrag van ’s-Gravenhage inzake de bescherming van culturele goederen.”

“Niet alleen religieuze minderheden staan onder zware druk. Ook mensen die niet gelovig zijn of een niet-religieuze levensbeschouwing aanhangen, worden vervolgd en met de dood bedreigd. Daarom vraagt het Vlaams Parlement om elke vorm van discriminatie, geweld en vervolging van leden van religieuze én andere levensbeschouwelijke minderheden in het Midden-Oosten en Noord- Afrika krachtdadig te veroordelen”, vult Karim Van Overmeire aan.

“Ten slotte vragen wij in deze resolutie om deze misdaden tegen religieuze en levensbeschouwelijke minderheden bij het Internationaal Strafhof aanhangig te maken. Wij roepen landen in de regio op om de jurisdictie van het hof te erkennen zodat we de gruwelijke barbarij van groeperingen zoals Islamitische Staat kunnen onderzoeken en bestraffen”, sluit Karl Vanlouwe (N-VA) af.