Beroepsgeheim moet wijken bij genitale verminking

31 mei 2018, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Artsen, Gelijke kansen

De Kamer heeft vandaag een wetsvoorstel gestemd waardoor zorgverleners in alle situaties hun beroepsgeheim mogen doorbreken als zij op genitale verminking stoten.

“Ze krijgen vanaf nu spreekrecht”, stelt Kamerlid Valerie Van Peel. “Van mij had het spreekplicht mogen zijn, maar dit dreigde op een veto van de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State te stoten. Nu, ik ga ervan uit en ik hoop dat de zorgverleners dit recht zelf zo zullen invullen. Het beroepsgeheim is nooit bedoeld om absoluut te zijn. Er zijn de laatste jaren terecht enkele uitzonderingen gestemd, onder andere inzake terreur. Ook hier heiligt het doel het middel. Het gaat hier over een afschuwelijke misdaad tegenover vrouwen en kinderen, met levenslange gevolgen. Strafbaar is het al langer, maar elke daad moet ook aan het licht komen zodat we dit verschrikkelijke fenomeen uit de wereld kunnen helpen.”

Geen ver-van-ons-bed-show
Genitale verminking is helaas geen zeldzaam fenomeen, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er wereldwijd tussen de 100 en 140 miljoen vrouwen het slachtoffer van. Het is ook geen ver-van-ons-bed-show. In dit land zijn meer dan 17000 vrouwen besneden en nog eens 8000 riskeren besneden te worden.

Actieplan
Staatssecretaris Zuhal Demir strijdt al langer tegen genitale verminking. Zo werkte ze een actieplan uit met meldcodes zodat artsen slachtoffers van vrouwenbesnijdenis beter kunnen helpen. Maar ook hier stond het beroepsgeheim een volledige uitvoering ervan in de weg. Een zorgverlener mocht wettelijk immers enkel spreken indien het slachtoffer minderjarig was. Door deze wetswijziging kan een zorgverlener die vaststelt dat vrouwelijke genitale verminking werd uitgevoerd of staat te gebeuren, dit in alle omstandigheden melden aan het parket, ongeacht de leeftijd van het slachtoffer. Bovendien moeten deze gevallen nu ook verplicht geregistreerd worden in het ziekenhuisdossier van de patiënte. “Op deze manier kunnen slachtoffers niet alleen beter geholpen of de genitale verminking vermeden worden. Het laat ook toe een beter zicht te krijgen op de problematiek. Want ook hier overstijgt de realiteit wellicht de cijfers die we nu hebben”, aldus Van Peel.