Beperking werkloosheidsuitkeringen in de tijd opnieuw op tafel leggen

10 januari 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werk zoeken en werkloosheid, Activering, Ziekte, Uitkeringen

Werknemersorganisatie Voka Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is een Vlaamse werkgeversorganisatie, die meer dan 16.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt, goed voor 65% van de private werkgelegenheid. Voka ontstond in januari 2004, toen het Vlaams Economisch Verbond (VEV) en de acht regionale Kamers van Koophandel in Vlaanderen besloten om samen te werken. VOKA stuurde een niet mis te verstane boodschap de wereld in: het is vijf voor twaalf voor onze arbeidsmarkt. Veel vacatures geraken niet ingevuld, waardoor bedrijven in de problemen komen. De N-VA deelt deze bezorgdheid. “De economische groei, die deels te danken is aan het beleid van de federale en Vlaamse regering, dreigt gefnuikt te worden door de krapte op de arbeidsmarkt. Tijd voor structurele maatregelen”, zegt Kamerlid Wouter Raskin. Hij pleit er opnieuw voor om de werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd.

De Belgische economie trekt weer aan en dat vertaalt zich in een grote jobcreatie. De afgelopen jaren kwamen er tienduizenden jobs bij, mede dankzij het engagement van de federale en Vlaamse regering. Maar tegelijk steeg ook het aantal niet-ingevulde vacatures. Er zijn vandaag bedrijven, onder andere in West-Vlaanderen, die sneller werknemers over de grens in Frankrijk vinden dan in eigen land. Kamerlid Wouter Raskin: “De krapte op onze arbeidsmarkt dreigt een rem te zetten op de economische groei. De uitdaging is dan ook om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen. We moeten verder blijven inzetten op het activeren van werklozen en langdurig zieken.”

Raskin wijst erop dat de Vlaamse Regering al heel wat inspanningen geleverd heeft. Zo zijn de individuele beroepsopleiding en de mobiele opleidingen van VDAB De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werd ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris. VDAB een succes en werd het PWA-stelsel omgevormd tot het meer activerende 'Wijkwerken'. Toch is er daarnaast nog veel ruimte voor andere, structurele maatregelen. “Ik denk daarbij aan het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, zoals dat in alle andere Europese landen bestaat. Die piste legden wij al in 2014 op tafel, maar kon destijds op weinig bijval rekenen. Hopelijk zijn de geesten ondertussen gerijpt, want de tijd dringt”, aldus Raskin.