Benoeming Massart: N-VA wil in toekomst alle Brusselse topmagistraten tweetalig

20 februari 2019, over deze onderwerpen: Justitie, Wonen en werken in Brussel

De N-VA wil een aanpassing van de taalwetgeving waardoor in de toekomst alle Brusselse topmagistraten tweetalig moeten zijn. De partij reageert daarmee op de aanstelling van de Nederlandsonkundige Massart als eerste voorzitter van het tweetalige Hof van Beroep te Brussel.

De wet voorziet een tweetaligheidsvereiste voor de procureur-generaal bij het parket maar niet voor de eerste voorzitter van het Hof van Beroep. “Dit is onaanvaardbaar”, zegt Kristien Van Vaerenbergh. “Het Hof van Beroep is een tweetalige instantie die daarenboven de vonnissen van Nederlandstalige kamers moet beoordelen. Een topmagistraat op dit niveau moet gewoon tweetalig zijn. Ook als respect naar de andere magistraten en het personeel van het hof toe.”

Volgens Van Vaerenbergh is bovendien bij de huidige benoeming niet de correcte procedure gevolgd. De vorige, Luc Maes, was een Franstalige, dus moet de huidige in principe een Nederlandstalige zijn. Volgens Van Vaerenbergh heeft Geens de wet fout geïnterpreteerd en ten onrechte de vacature enkel voor Franstalige magistraten opengezet.

De N-VA vindt dat de taalwet moet worden aangepast. Minister Geens zou aangeven hiervoor open te staan maar dit niet meer te willen aanpassen deze legislatuur. “Ondanks lopende zaken werkt de commissie Justitie ijverig door: het is dus perfect mogelijk dit aan te passen. Blijkbaar ontbreekt bij minister Geens de politieke wil om het Brussels Hof van Beroep echt tweetalig te maken”, zegt Van Vaerenbergh.