België voert strijd tegen ivoorhandel op

25 april 2019, over deze onderwerpen: Europees beleid, Afrika, Dierenwelzijn

Zonet heeft de Kamer de ivoorwet van Kamerleden Werner Janssen en Rita Gantois goedgekeurd. De wet maakt van België een koploper in de internationale strijd tegen de illegale ivoorhandel.

Begin 19e eeuw waren er nog 26 miljoen olifanten. Begin 20e eeuw nog 10 miljoen. Vandaag blijven er naar schatting minder dan 500.000 olifanten over.
De oproep van Werner is duidelijk: “Jaarlijks sterven tot 30.000 olifanten voor hun ivoor. Binnen 20 jaar kan de olifant verdwenen zijn. Laat ons niet de generatie zijn die deze prachtige reus uitroeit.”

De wet is gebaseerd op vier pijlers:

  • De in- en uitvoer van ivoor wordt verboden, behoudens enkele strikte uitzonderingen.
  • De verkoop van ruw ivoor wordt verboden.
  • De handel in bewerkt ivoor van na 1 juli 1975 wordt verboden.
  • De maximumstraffen worden verhoogd.

Het is zeker niet de bedoeling om eigenaars van ivoor te culpabiliseren, noch om zware restricties op te leggen aan de binnenlandse verkoop van ivoor, maar wel om ervoor te zorgen dat Belgisch ivoor en Belgische certificaten niet meer kunnen gebruikt worden voor de internationale handel in illegaal ivoor. Met deze wet hebben we de eerste stap gezet. Na een evaluatie, kunnen desgevallend in de volgende legislatuur verdere stappen worden gezet.

Rita wijst er op dat “de stroperij op olifanten de samenleving en economie in de betrokken Afrikaanse landen ondermijnt, en miljarden oplevert voor internationale criminele en terroristische organisaties.”

Europa is vandaag een exporteur van ivoor, mede door al het ‘oud’ ivoor van voor 1947 dat in Europa zonder certificaten circuleert onder de Europese ‘antiekuitzondering’. De uitvoer van ‘legaal’ Europees ivoor stimuleert de vraag in Azië, ook naar illegaal ivoor, en vormt vaak een dekmantel voor de illegale ivoorhandel. Afrikaanse landen vragen Europa al jaren om haar ivoormarkt te sluiten, met weinig succes. Op Europees niveau klaagt Mark Demesmaeker de dubbelzinnige houding van de Europese Unie aan: “Blijkbaar speelt Europa nog steeds een rol als draaischijf voor illegaal ivoor. Dit moet nu stoppen. Met onze ivoorwet nemen wij in elk geval onze verantwoordelijkheid.”