België tegen Frans Timmermans: “Alle gewesten willen aanspraak maken op Just Transition Fund”

6 maart 2020, over deze onderwerpen: Europees beleid, Klimaat

Vandaag vertegenwoordigde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir alle deelstaten van België tijdens de Europese Raad Leefmilieu in Brussel. Daar kregen alle lidstaten de kans om te reageren op de EU-Klimaatwet en de Green Deal. Over het Just Transition Fund was de minister duidelijk: “Alle gewesten willen aanspraak maken op het fonds.” Eerder raakte bekend dat de Europese Commissie de volledige 68 miljoen euro voor België wil toewijzen aan de provincie Henegouwen. Dat was buiten Demir gerekend, die ook nog meldde dat de Commissie zich niet moet inmengen met de interne Belgische verdeling.

“België is een land met verschillende democratieën. Ik vertegenwoordig alle deelstaten, het ganse land. Ik ben ook correct daarin en zal correct de standpunten formuleren zoals afgesproken met de collega’s. Maar, wees gerust: ik zal hier altijd de belangen van de Vlaamse gezinnen en jobs verdedigen. Want te vaak wordt de betaalbaarheid voor hen uit het oog verloren. Wij willen als Vlaanderen die fout niet maken”, stelt Demir.

Vlaanderen wil ook middelen
Na een toelichting van Commissieondervoorzitter Frans Timmermans kreeg Demir de kans om te reageren op de Green Deal. “We hebben nood aan sterke maatregelen die de factuur niet schuiven naar de gezinnen en onze jobs niet in gevaar brengen. Alle gewesten van ons land willen aanspraak kunnen maken op Just Transition Fund. Daarnaast moet de Europese Commissie Subsidiariteit Principe dat stelt dat het laagst mogelijke niveau waarop een bestuur (nog) doeltreffend is, het meest geschikte niveau is om op te besturen. Daarom worden enkel de bevoegdheden die een lagere instantie niet of minder goed kan uitoefenen, aan een centrale of hogere instantie toegekend, en omgekeerd. De idee hierachter is dat politieke besluiten het best zo dicht mogelijk bij de burgers worden genomen en uitgevoerd. subsidiariteit respecteren bij de uitvoering ervan.”

Daarmee wilde Demir duidelijk maken dat Vlaanderen ook middelen wil uit het Just Transition Fund en dat de Europese Commissie best geen uitspraken doet over de verdeling binnen België, hetgeen ook tussen de deelstaten besproken werd. Ook met de Waalse en Brusselse collega’s. Uitspraken van ministers tijdens Europese raden zijn immers altijd gedekt door alle regeringen van het land.

EU-Klimaatwet en Greta Thunberg
Over de EU-Klimaatwet nam Demir het woord niet tijdens de Europese raad. België heeft immers nog geen standpunt daarover ingenomen. Maar als Vlaams minister is ze daarover duidelijk: “Als Vlaanderen zijn we hier erg bezorgd over. Als Frans Timmermans de Vlaamse klimaatdoelstellingen van 2030 wil veranderen, dan moet hij zich in Vlaanderen verkiesbaar stellen. Met het ontwerp van klimaatwet wil de Europese Commissie onze doelstelling van 2030 eenzijdig verhogen. Zonder rekening te houden met de factuur voor onze gezinnen. Daar leggen wij ons niet bij neer. Dat is toch echt niet de manier waarop je een gedragen klimaatbeleid moet voeren.”

Bij aanvang van de Raad werd ook kort het woord gegeven aan activiste Greta Thunberg. “Het verhaal van juffrouw Thunberg kennen we. Ik respecteer haar daar voor. En ze mag grofgebekt zijn. Maar ik ga niet na een showvoorstel met een schuldgevoel aan deze Raad deelnemen. Die laat ik me niet aanpraten. Wel met een plichtsgevoel. Greta stoot veel mensen af van de klimaatzaak. Haar aanpak werkt duidelijk niet. Ik vind het niet verstandig om haar te blijven uitnodigen in politieke fora. Je kweekt negationisten en we hebben iedereen nodig om de uitdagingen aan te gaan.”