België schaart zich achter Frans-Duitse eis voor inkorting detacheringsduur

8 september 2017, over deze onderwerpen: Werken, Detachering, Europees beleid

Volgende week bespreken de ministers van Sociale Zaken van de Europese Unie het compromisvoorstel over de herziening van de detacheringsregels, dat voor de zomer op tafel werd gelegd door het Maltese voorzitterschap. Ook de Frans-Duitse amendementen zullen dan ter sprake komen. Die gaan onder meer over een inkorting van de detacheringsduur tot 12 maanden. “Op aansturen van de N-VA zal ook ons land zich achter de Frans-Duitse voorstellen scharen”, zegt N-VA-Kamerlid Wouter Raskin. “Het is nu afwachten of andere landen zullen aansluiten, maar we hopen op deze manier een momentum te creëren om eindelijk de nodige stappen te zetten richting een socialer en rechtvaardiger Europa.”

Al vele jaren dringt de N-VA aan op een grondige herziening van de regelgeving rond detachering oftewel het tijdelijk tewerkstellen van werknemers in een andere Europese lidstaat. De huidige regels - die toelaten om twee jaar lang sociale bijdragen te blijven betalen in het land van herkomst – zetten de deur open voor oneerlijke concurrentie. Als gevolg daarvan gingen de afgelopen jaren duizenden arbeidsplaatsen verloren in kwetsbare sectoren zoals de bouw en het transport. N-VA-Kamerlid Wouter Raskin: “Wij pleiten al langer voor een gevoelige inkorting van de detacheringstermijn. Dat moet ervoor zorgen dat het aantal detacheringen om louter financiële overwegingen drastisch daalt. In het verleden bliezen onze coalitiepartners echter warm en koud. Ik ben dus erg blij dat zij een beperking van de detacheringsduur nu wél voluit steunen.”

Behalve ons land zullen ook Nederland, Luxemburg en Oostenrijk de Frans-Duitse voorstellen onderschrijven. Daarmee verdedigen zij niet enkel een beperkte detacheringsduur, maar ook een betere coördinatie tussen de lidstaten en een ruimere interpretatie van het loonbegrip. Of er nog andere lidstaten zich bij deze Europese kopgroep zullen voegen, is onduidelijk. “Het is in elk geval een belangrijk signaal voor eurocommissaris Marianne Thyssen. Hopelijk kan zij, gesteund door haar eigen partij en de hele federale regering, haar politieke gewicht in de schaal werpen om de andere lidstaten te overtuigen deze voorstellen te ondertekenen en zo de nodige stappen te zetten naar een socialer en rechtvaardiger Europa”, aldus Raskin.