Belastingverminderingen voor alleenstaande werkende ouders

10 november 2017, over deze onderwerpen: Armoede, Belastingen, Financiën, Kinderopvang

De Ministerraad keurde vandaag op voorstel van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, en Zuhal Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, twee voorstellen goed die een belastingvermindering betekenen voor alleenstaande werkende ouders.

Alleenstaande ouders met een belastbaar inkomen van minder dan 18.000 euro kunnen binnenkort rekenen op extra ondersteuning. In de toekomst kunnen deze ouders genieten van een belastingvermindering voor kinderopvang van 65 procent in plaats van 45 procent. Dit geldt voor kosten die gemaakt worden voor de crèche, naschoolse opvang en kampen van bijvoorbeeld de jeugdbeweging. Ouders mogen in België maximaal 11,20 euro per opvangdag inbrengen om een fiscale vermindering te verkrijgen. Dankzij het voorstel van de twee regeringsleden kunnen alleenstaande ouders met een laag inkomen genieten van een fiscaal voordeel van maximaal 7,28 euro per dag in plaats van de 5,04 euro van vandaag. Zo krijgen deze ouders tot 2 euro extra per dag per kind vanaf aanslagjaar 2018.

Bovendien besliste de regering reeds dat de belastingvrije som voor alleenstaande werkende ouders met een laag arbeidsinkomen zal opgetrokken worden. Deze ouders verkrijgen hierdoor een voordeel van 465 tot 620 euro per jaar. Voor de laagste inkomens die vandaag geen belasting betalen wordt dit omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet.

De budgettaire kost van deze 2 maatregelen samen bedraagt 20 miljoen euro op jaarbasis vanaf aanslagjaar 2018. Dit budget werd voorzien in het kader van het Zomerakkoord. De voorstellen zullen na advies door de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State finaal bekrachtigd worden en voorgelegd worden aan het parlement.

Minister Johan Van Overtveldt: “De regering wil op deze manier werken lonend maken voor een kwetsbare groep met een beperkt inkomen.”

Staatssecretaris Demir: “Werk en gezin combineren moet nu éénmaal makkelijker. Deze maatregelen zijn een hart onder de riem voor alleenstaande werkende ouders.”