Begroting ontspoort door lakse regering en linkse oppositie

25 oktober 2019, over deze onderwerpen: Federale begroting

Met een amendement kaapten PVDA/PTB en het Vlaams Belang het debat over de begroting en de voorlopige twaalfden. De ministers van de minderheidsregering reageren verontwaardigd. Kamerlid Sander Loones: “De restregering toont nu al maanden zélf het slechte voorbeeld door de begroting volledig te laten ontsporen. En dan is ze nu verbaasd dat alle linkse oppositiepartijen (Vlaams Belang, PVDA/PTB, socialisten en groenen) dat slechte voorbeeld volgen. Serieus blijven. Wie zelf laksheid zaait, zal onverantwoordelijkheid oogsten.”

Kamerfractievoorzitter Peter De Roover: “Toen de N-VA de regering een jaar geleden verliet, was er een tekort van 0,8 procent. Intussen blijkt dat het begrotingstekort in 2020 zal oplopen tot 2,3 procent. Dat is een tekort van 11 miljard. Vooral in de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid ontsporen de kosten. Dat moet ons allemaal grote zorgen baren.”

Al maanden klaagt de N-VA aan dat de regering in lopende zaken niets doet om die kosten onder controle te houden. De Roover: “Toen de N-VA nog in de regering zat, hebben we een ganse reeks hervormingen afgesproken. Waarom weigert de regering nu al bijna een jaar om die ook effectief uit te voeren? De sterkere degressiviteit van de werkloosheisuitkering, bijvoorbeeld. Die was beslist in de jobdeal, maar wordt niet uitgevoerd. Ook over de invoering van arbeidsintegratiejobs en de optrekking van de SWT-leeftijd (brugpensioen) hadden we een akkoord, maar MR, OpenVLD en CD&V blokkeren. Het zijn nochtans maatregelen die redelijk en geleidelijk starten, om vervolgens uit te groeien tot wezenlijke hervormingen en tot enorme, logische besparingen.”

Regering in lopende zaken geeft het slechte voorbeeld
Loones: “De regering in lopende zaken geeft dus zélf het slechte voorbeeld. Door niet te hervormen en een lakser migratiebeleid te voeren, stapelen de tekorten in de begroting zich op. En die onverantwoordelijke houding blijkt nu besmettelijk. De verzamelde linkse partijen, Vlaams Belang incluis, komen met voorstellen die de begroting nog meer in het rood duwen. Natuurlijk hebben we allemaal begrip voor de sociale uitdagingen in de gezondheidszorg. Tegelijk zal de Vergrijzing Een stijging van de gemiddelde leeftijd doordat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt. Een periode van vergrijzing gaat vaak ook gepaard met een bevolkingsdaling. Die is concreet zichtbaar in de bevolkingspiramide, waarvan de basis inkrimpt en daardoor ook het draagvlak voor de sociale zekerheid. vergrijzing ons nu al gigantisch veel kosten. Wat we echt kunnen missen zijn extra schulden. De N-VA wil dat we meer naar de Noordelijke lidstaten kijken voor inspiratie, links kopieert liever de aanpak van Griekenland, Portugal en Italië.”

De N-VA heeft steeds benadrukt dat zij elk wetsontwerp van voorlopige twaalfden zou steunen, wanneer die verantwoordelijk is opgesteld. De Roover: “En dat betekent een begroting die de gemaakte afspraken en geplande hervormingen uitvoert en die de slechte cijfers zeker niet nóg slechter maakt. Zowel de regering als de linkse oppositie falen op beide punten. Hier voor stemmen, dat zou pas onverantwoordelijk zijn. De N-VA herhaalt dan ook opnieuw de vraag om het begrotingsdebat met meer sérieux te voeren.”

Peter De Roover roept dan ook alle fracties op zich verantwoordelijk op te stellen: “Met deze rode begrotingscijfers kan geen enkele partij zich permitteren om zomaar extra uitgaven voor te stellen. Wie dat wel wenst te doen, moet tegelijk de moed hebben om voorstellen te doen voor de financiering daarvan. En zal dus besparingen moeten voorstellen, want extra middelen zoeken aan de inkomstenzijde in een land dat al overbelast is, is echt geen ernstige optie.”