Begroting migratie maakt verkeerde keuzes: meer geld voor opvang, minder voor terugkeer

6 maart 2020, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Federale begroting

De aanhoudend hoge asielinstroom blijft een zware last leggen op de begroting. Het Belgisch Agentschap voor de opvang van asielzoekers, Fedasil, krijgt opnieuw een smak geld bij. Tegelijk blijken de beloofde fondsen voor terugkeer er niet te komen. Sterker, het budget voor terugkeer blijkt zelfs te dalen. De N-VA-Kamerfractie protesteert met klem.

Opvangbudget ontspoort
Theo Francken: “Om extra opvangcentra te kunnen openen vroeg Minister De Block dit jaar al eens 86,8 miljoen euro bij, bovenop de omvangrijke kredieten die aan Fedasil worden toegekend in de normale begroting. Maar zelfs dat blijkt niet genoeg, want nu komt de Minister af met een bijkomende verlanglijstje van maar liefst 41,5 miljoen euro voor de komende drie maanden. 250 miljoen euro voor asielopvang op een half jaar terwijl dit normaal het budget is voor een heel jaar. Er is geen asielcrisis in Europa, enkel in België is er een acute asielcrisis door het mismanagement van deze restregering. Waar zal dit eindigen? Overal moet bezuinigd worden, maar als het over asielopvang gaat dan blijken de bomen plots tot de hemel te groeien. Het roer moet om. We dienen zo snel mogelijk een asielquotum in te lassen om de kosten onder controle te brengen.”

Opnieuw besparing voor terugkeer
Sander Loones: “Hoewel de nood aan terugkeer van illegale migranten nooit hoger was, wordt er bespaard op terugkeer, onbegrijpelijk. De restregering roomt 810.000 euro af van het budget voor terugkeer, een beslissing die bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) op ongeloof en frustratie wordt onthaald. Daarenboven blijken de extra 3 miljoen euro die wij hadden gevraagd voor de versterking van de Dienst Lang Verblijf op DVZ niet toegekend te zijn. Die extra sommen waren ons nochtans beloofd door begrotingsminister Clarinval. Dat geld is broodnodig, onder meer om te verhinderen dat visa gezinshereniging worden toegekend zonder onderzoek. Deze restregering laat haar administratie in de steek en daarmee ook de burger.”

“De N-VA zal woensdag amendementen indienen voor minder geld voor asielopvang, meer voor terugkeer van illegalen en voor een correcte behandeling van verblijfsaanvragen door de administratie. Stop de chaos”, besluiten Kamerleden Francken en Loones.