Begroting 2018: Europa verspilt nog steeds miljoenen aan Turkse illusies en andere zotternijen

30 november 2017, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Turkije

Het Europees Parlement heeft de begroting voor 2018 goedgekeurd. Opvallend is dat Turkije minder Europese middelen zal krijgen. Zo zal 105 miljoen euro toetredingssteun worden geknipt. Voor N-VA een stap in de goede richting, maar nog onvoldoende. Europarlementslid Sander Loones: “Steeds meer politici beginnen onze analyse te delen, en koppelen daar ook gevolgen aan. Zo werd terecht beslist om steviger te knippen in de middelen die Europa aan Turkije bezorgt. N-VA benadrukt sterk: Turkije zal niét toetreden tot de Europese Unie. Wat ons betreft kan dus elke (pre)toetredingssteun voor Turkije worden geschrapt.”

Het is vooral onder druk van de Europese lidstaten dat Turkije volgend jaar minder Europees geld zal ontvangen. Zij stelden zich tijdens de onderhandelingen een stuk sterker op dan de traditionele partijen in het Europees Parlement. Europarlementslid Mark Demesmaeker: “Het parlement wilde 50 miljoen schrappen en 30 miljoen in reserve nemen, onder druk van de lidstaten werd dat respectievelijk 105 miljoen en 70 miljoen. De ‘gereserveerde’ middelen zouden pas vrijgegeven worden wanneer Turkije terug de goede weg zou inslaan. Maar we weten toch allemaal dat dat een illusie is. Het regime van Erdogan zet enkel stappen achteruit op het vlak van de democratie. Autocratieën horen niet thuis in Europa.”

De Europese middelen voor Turkije worden ingeperkt, toch zal volgend jaar nog steeds (pre)toetredingssteun worden toegekend aan Erdogan. Loones: “Zelfs na de inperking, zal in 2018 nog steeds een dikke 534 miljoen euro in de autocratische vergeetput van Erdogan verdwijnen. Om die en verschillende andere redenen hebben wij in het Europees Parlement alvast tégen de begroting gestemd. Wat ons betreft wordt best elke (pre)toetredingssteun geschrapt.”

Meer algemeen stelt N-VA vast dat het Europees budget in 2018 opnieuw verder stijgt. Loones: “Europa verwacht dat iedereen de tering naar de nering zet, maar weigert om zelf het goede voorbeeld te geven. Voor de EU is het altijd meer, meer, meer. Ja, de EU investeert terecht meer in nuttige programma’s zoals Horizon 2020 en Erasmus +. Maar dat kan je ook doen zonder het gehele EU-budget te doen stijgen. Daar is echt geen extra belastinggeld van de burger voor nodig. Wat wel nodig is? Focus op prioriteiten en het stoppen van alle foliekes, zoals de gratis treintickets of het maandelijks verhuiscircus naar Straatsburg. Maar deze week zagen we opnieuw net het tegenovergestelde. Het Europees Parlement blijkt nu plannen te hebben om een B&B in Frankrijk uit te baten. Absurd. Dit terwijl slechts 9 procent van het EU-budget in 2018 besteed zal worden aan maatregelen om het veiligheidsbeleid te versterken en het asielbeleid onder controle te brengen. Deze begroting kan N-VA dan ook niet steunen.”