Bedelen met kinderen: N-VA vraagt kordate aanpak

16 oktober 2015, over deze onderwerpen: Minderjarigen, Politie, Justitie

Het is in ons land een bekend fenomeen: baby's of zeer jonge kinderen die misbruikt worden voor bedelpraktijken. Politie en gerecht weten er geen raad mee. Met de winter in aantocht vraagt de N-VA de Vlaamse Regering dan ook kordaat op te treden. “In het belang van de kinderen”, verduidelijken Marc Hendrickx en Lorin Parys, beide Vlaams volksvertegenwoordiger voor de N-VA.

Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx: “In 2010 stelde het Brusselse Hof van Beroep dat bedelen met kind mag, zolang ze onder toezicht staan van een ouder. Dat heeft de hele aanpak op losse schroeven gezet. De Oost-Europese bendes weten dat ze in België ongestraft met kinderen kunnen bedelen, in tegenstelling tot andere Europese landen.”

Nochtans zijn er genoeg manieren om op te treden, zo stelt Hendrickx: “Veel kinderen worden ‘uitgeleend’ aan bendes, zodat er geen sprake is van ouderlijk toezicht. De politie zou daarom systematisch de identiteit van bedelaar én kind moeten controleren. Blijkt de bedelaar geen ouder dan kan er meteen worden opgetreden.”

Vlaams Parlementslid Lorin Parys wijst op het belang van de Integrale Jeugdhulp in een kordatere aanpak: “Kinderen moeten beschermd worden. Een kind in de vrieskou zetten om geld te verdienen is ernstige kinderverwaarlozing, zelfs als de ouder erbij is. Ook op basis daarvan kan de politie optreden en de Jeugdhulp inschakelen.”

De N-VA roept Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen daarom op tot actie. Een duidelijke omzendbrief aan politie en Jeugdhulp met de oproep om systematisch te controleren op ouderlijk toezicht én het welzijn van het kind. Op die manier krijgen de bendes een krachtig signaal dat ook Vlaanderen het uitbuiten van kinderen niet pikt.