Basisbankdienst voor ondernemingen krijgt groen licht

8 juli 2020, over deze onderwerpen: Ondernemen

Er komt een basisbankdienst voor ondernemingen die al drie keer werden geweigerd door een kredietinstelling. Dat staat in een wetsvoorstel, dat woensdag groen licht kreeg in de bevoegde Kamercommissie. Het voorstel moet voorkomen dat ondernemingen geen bankrekening kunnen openen, waardoor ze hun activiteiten niet kunnen uitoefenen. Kamerlid Michael Freilich (N-VA) die het reageert bijzonder tevreden: “dit is een belangrijke stap voor de Antwerpse diamantsector.”

Verschillende sectoren ondervinden vandaag moeilijkheden om een bankrekening te openen. De indieners halen daarbij de krantenwinkels aan, net als de diamantsector en de voetbalsector.

Probleem is dat een onderneming juridisch verplicht is een rekening te openen alvorens ze een zelfstandige activiteit kan ontplooien. “Het is een wettelijke verplichting voor een onderneming om een bankrekening te hebben, dan kunnen we het dat ondernemingen die geen nummer krijgen in de kou blijven staan. De eerste slachtoffers van dit beleid zijn uiteraard bonafide ondernemers, die niet op hun individuele merites beoordeeld worden. Door de collectieve beoordeling worden zij afgerekend op de spreekwoordelijke rotte appels in hun sector”, zegt Kamerlid Freilich.

Indien bonafide ondernemers, die nu geen bankrekening krijgen, zich nu willen conformeren aan de wet en handelsactiviteiten willen ontwikkelen, zijn zij genoodzaakt om zich te wenden tot een buitenlandse bank. In sommige gevallen wijken zij ook simpelweg uit naar het buitenland. De vraag rijst of dat voor de Belgische economie voordelig is.

Daarom heeft is een wetsvoorstel uitgewerkt om een basisbankdienst aan te bieden aan ondernemingen die al driemaal geweigerd zijn door kredietinstellingen. Daarmee kunnen ze eenvoudige betalingstransacties uitvoeren, zoals domiciliëringen, transacties via betaalinstrumenten, stortingen van contacten en overschrijvingen. Een basisbankdienst-kamer wijst dan een kredietinstelling in België aan die de basisbankdienst moet aanbieden.

Belangrijk voor Antwerpse diamantsector
Kamerlid Michael Freilich (N-VA) die het wetsvoorstel mee ondersteunt reageert bijzonder tevreden: “Dit wetsvoorstel is vooral belangrijk voor de diamantsector in mijn stad Antwerpen. Uit een bevraging blijkt dat van de 1600 diamantfirma’s er nog maar een handvol beschik over een bankrekening, wat uiteraard een rem is op de handel en transparantie van de sector. Het kan niet zijn dat bonafide handelaars geen bankrekening kunnen krijgen omdat enkelen de sector een slechte naam geven. Via een amendement dat ik heb toegevoegd verplichten we banken ook tot het geven van een voldoende motivatie waarom ze geen bankrekening toekennen. Die motivering zou dan ook moeten voorzien in concrete elementen die betrekking hebben op de individuele klantenaanvraag. Het louter onderdeel uitmaken van een bepaalde sector of beroepscategorie is geen afdoende reden tot afwijzing van de aanvraag.”