Bart De Wever: "Katholiek onderwijs vernietigt zichzelf"

4 mei 2016, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs

“Met dit onwaarschijnlijke voorstel heft het katholieke onderwijs zichzelf de facto op en vormt het zich om tot het actief pluralistisch onderwijs. Als men naast het traditionele katholieke geloof ook ruimte inlast voor de islam, dan moet men consequent zijn en ook de deur openzetten naar andere levensbeschouwingen. Waarom dan geen zedenleer in het katholiek onderwijs? Of de leer van het vliegend spagetthimonster? Dan moet je de lijn doortrekken. En wat is dan nog het onderscheidende project van het katholieke onderwijs?

Dat de Guimardstraat op een blauwe woensdagochtend met zo’n voorstel tot hervorming komt, is haast niet te vatten. De dag voor Hemelvaart deelt het hoofd van het katholiek onderwijs doodleuk mee dat het een van de fundamenten van zijn project – en dus bij uitbreiding van de Vlaamse samenleving – onderuit slaat. De Guimardstraat is zich blijkbaar aan het specialiseren in zichzelf vernietigende hervormingen. Na de brede eerste graad en de domeinscholen, nu dit. De top van het katholiek onderwijs heeft voor zichzelf uitgemaakt dat een onderscheidend pedagogisch project voor hen niet meer hoeft.

Dat een hervorming nodig is om onze jongeren te leren omgaan met een veranderend en divers Vlaanderen, daar ben ik het volmondig mee eens. Maar die hervorming moet erop gericht zijn om jongeren op te tillen naar een verlicht burgerschap. We moeten onze jongeren vertrouwd maken met de waarden van ons burgerschap, en de vrijheden en rechten – maar ook de plichten en verantwoordelijkheden – die daaraan vasthangen. We moeten hen uitleggen dat ieder zijn geaardheid vrij mag beleven en uitdrukken. We moeten hun bijbrengen dat het iedereen vrij staat om zijn of haar mening te uiten. Dat religie een plaats heeft, maar dat het een privéaangelegenheid is waar men respect voor moet opbrengen.”