Bart De Wever herkozen als voorzitter N-VA

15 november 2014, over deze onderwerpen: N-VA

Op de N-VA-partijraad werd bekendgemaakt dat huidig voorzitter Bart De Wever aan een nieuw mandaat als partijvoorzitter mag beginnen. Hij haalde 91% van de stemmen.

Tot 10 november konden de N-VA-leden per brief of via het internet een keuze maken tussen Geert Vertongen en Bart De Wever. De helft van de meer dan 40.000 stemgerechtigde leden deed dat ook. De Kiescommissie telde de uitgebrachte stemmen en maakte het resultaat op de partijraad bekend. Bart De Wever haalde 91% van de stemmen, en is daarmee in de eerste ronde herkozen als N-VA-voorzitter. Geert Vertongen behaalde 9% van de stemmen.

Bart De Wever bedankte de N-VA-leden voor hun vertrouwen, en bedankte ook zijn tegenkandidaat Geert Vertongen. "Geert heeft een waardige campagne gevoerd, waarin hij een aantal terechte bekommernissen onder de aandacht bracht. Een aantal van die punten, zal ik dan ook verder uitwerken."

Verder blikte De Wever vooral naar de toekomst. "We zijn een partij die opnieuw in volle verandering zit. Een partij ook, die nu haar programma in beleid moet omzetten. En daarvoor langs verschillende zijden belaagd wordt. Nu hebben we als partij nood aan stabiliteit en continuïteit. We mogen onze talenten niet opbranden vooraleer ze zich kunnen bewijzen. Ik kan u geruststellen: ik ben niet van plan voor eeuwig voorzitter te blijven."

Het was de eerste keer dat de partijraad in haar nieuwe samenstelling bijeenkwam. De afgelopen maand verkozen de N-VA-leden immers ook nieuwe partijraadsleden. Op de partijraad van december zal een nieuw partijbestuur en dagelijks bestuur verkozen worden, bestaande uit twee ondervoorzitters en een nationaal secretaris. De penningmeester wordt verkozen op de partijraad van januari.