Baby’s in problematische thuissituaties beter beschermen

12 februari 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

In de Kamer werken Valerie Van Peel en John Crombez samen aan een voorstel om baby’s die geboren worden in een problematische gezinssituatie beter te beschermen. In het Vlaams Parlement zal Lorin Parys de nodige initiatieven ondernemen en ondersteunen. Van Peel en Parys willen, net zoals in Nederland, een kader uitwerken waarbinnen hulpverlening en justitie meer slagkracht krijgen om bijvoorbeeld bij zwaar verslaafde, zwangere vrouwen in te grijpen, zelfs nog voor de geboorte. “De ontwikkeling van een kind zou altijd voorop moeten staan. Maar vandaag laat de wet niet toe om in te grijpen in ernstig problematische situaties zoals verslaafde moeders waardoor heel wat kinderen met een alcohol- of drugsverslaving ter wereld komen”, zeggen Van Peel en Parys.

Een alcohol- of drugsverslaving bij zwangere vrouwen heeft potentieel een enorme impact op het kind: vertraagde groei, laag geboortegewicht, gezichtsafwijkingen, kleine schedel met eventuele gelaatsmisvormingen, neurologische afwijkingen en op latere leeftijd slecht sociaal functioneren, hyperactiviteit, verstandelijke handicap, autistisch gedrag en ga zo maar door. Daarnaast vertonen deze baby’s na de geboorte ook afkickverschijnselen. Doordat alcohol en drugs via de placenta in het lichaam van de foetus terechtkomen, raakt de baby immers ook verslaafd aan de middelen die de moeder gebruikt. In medische termen spreekt men van het neonataal abstinentiesyndroom (NAS).

Parys en Van Peel willen het mogelijk maken dat verslaafde vrouwen onder toezicht worden geplaatst, indien nodig zelfs verplicht worden opgenomen om tijdens de zwangerschap af te kicken. Dit om te vermijden dat baby’s al met een verslaving geboren worden. “Het is in het belang van het kind dat voorop zou moeten staan zodra hun gezondheid sterk in gevaar is. De wet laat vandaag  niet toe om tijdens de zwangerschap in te grijpen wanneer een baby met een verslaving geboren zal worden. Daar willen we verandering in brengen”, aldus Van Peel.

Bovendien willen ze dat een rechter een uithuisplaatsing al voor de geboorte kan uitspreken bij ouders waar zwaar drugsgebruik of mishandeling dreigt. “Bij gezinnen waarbij bijvoorbeeld al 3 kinderen geplaatst zijn  en waarbij een nieuw kind op komst is, wacht men in de praktijk te vaak af om te zien of het nieuw geboren kind hetzelfde lot zal ondergaan als de broers of zusjes. We hebben te lang een te afwachtende houding aangenomen. Het kind mag daar de dupe niet van zijn”, stelt Lorin Parys.

“Een rechter moet in extreme gevallen ook extreme maatregelen kunnen nemen zoals een verplichte begeleiding, desnoods opname of een plaatsing meteen bij de geboorte”, besluiten Van Peel en Parys.

Samenwerking
Na de afschaf van de verjaringstermijn voor seksueel misbruik op minderjarigen slaan Crombez en Van Peel dus opnieuw de handen in elkaar. “We zijn verkozen om oplossingen te zoeken voor maatschappelijke problemen. We delen eenzelfde strijd met eenzelfde visie als het gaat over de bescherming van kinderen. Over de partijgrenzen heen”, aldus Van Peel en Crombez.