Axel Ronse wil werkzoekenden nog beter opvolgen

2 januari 2020, over deze onderwerpen: Werk zoeken en werkloosheid

In 2018 werden 29.810 en in de eerste helft van 2019 15.466 werkonwillige werkzoekenden doorverwezen naar de onafhankelijke controledienst van de VDAB De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werd ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris. VDAB . Daarvan kreeg respectievelijk 44 procent (2018) en 41 procent (2019) effectief een sanctie of verwittiging. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse opvroeg bij Vlaams Minister van Werk Hilde Crevits. “Sancties zijn uiteraard nooit een doel op zich, maar een stok achter de deur om mensen toe te leiden naar een job”, aldus Ronse.

Ten aanzien van het totaal aantal werd in 2018 15 procent en in de eerste helft van 2019 8,8 procent niet-werkende werkzoekenden doorverwezen naar de controledienst van de VDAB. Die controledienst verklaarde maar liefst 70 procent (2018) en 67 procent (2019) van de doorverwijzingen ook effectief ontvankelijk.

13.254 personen kregen in 2018 een verwittiging of sancties. In de eerste helft van 2019 waren dat er 6.277. Axel Ronse: “De sancties bestaan uit een actieve of passieve verwittiging, uitsluiting, schorsing of een negatieve evaluatie in het kader van de beroepsinschakelingstijd. Deze cijfers tonen andermaal aan dat de VDAB actief inzet op het verwittigen en sanctioneren van werkzoekenden.”

Waarom gesanctioneerd?
“Opvallend is het groot aandeel van de werkzoekenden die niet komt opdagen, onvoldoende inspanningen levert om een job te vinden of een jobaanbieding weigert”, stelt Axel Ronse. Het merendeel van de werkzoekenden wordt gesanctioneerd omwille van het niet komen opdagen op een werkaanbieding: zowel in 2018 als 2019 gaat het over 55 procent van het totaal aantal dossiers. In 18 procent (2018) en 23 procent (2019) van de gevallen gaat het over de te beperkte inspanningen om werk te vinden. Vervolgens kwam 15 procent (2018) en 14 procent (2019) de procedures bij de opstart van de werkloosheid niet na. 5,1 procent (2018) en 6,1 procent (2019) ging niet in op een jobaanbod.

“Sancties zijn uiteraard nooit een doel op zich, maar een stok achter de deur om mensen toe te leiden naar een job. Met de krapte op de arbeidsmarkt en de doelstelling om 120.000 extra Vlamingen aan de slag te krijgen tegen 2024, kunnen we het ons niet veroorloven om talent te laten verloren gaan. Vandaar moet een efficiënt sanctioneringbeleid steeds in het teken staan van activering. Ik zal dan opnieuw aan de VDAB voorstellen verder te bekijken hoe deze groep werkzoekenden sterker kunnen opvolgen opgevolgd in het zoekgedrag naar werk."