Assita Kanko vraagt extra aandacht voor risicogroep huiselijk geweld tijdens lockdown

18 maart 2020, over deze onderwerpen: Welzijn, Coronacrisis

N-VA-Europarlementslid Assita Kanko vraagt extra aandacht voor potentiële slachtoffers van huiselijk geweld die door de Corona-lockdown vaak in een zeer precaire en gevaarlijke situatie terecht komen. “Dit zijn bijzondere tijden die om bijzondere maatregelen vragen. Niemand zal graag wekenlang thuiszitten, maar voor gezinsleden die gebukt gaan onder huiselijk geweld, is het cruciaal dat hulp en mogelijke opvang gegarandeerd blijven.”

Huiselijk geweld is een fenomeen dat vaak onder de radar blijft. In 2018 registreerde de federale politie bijna 40 000 gevallen van intrafamiliaal geweld (fysiek, seksueel, psychisch – bron federale politie)). Maar dat is slechts het topje van de ijsberg, want veelal wordt dit soort van geweld nooit aangegeven. Het geweld beperkt zich niet uitsluitend tot vrouwen. Ook mannen zijn slachtoffer. 

Snelkookpan
De huidige lockdown zorgt sowieso voor spanning in veel gezinnen: je bent haast 24 op 24 in elkaars gezelschap, vaak met kinderen die hun dagen moeten vullen. Dat leidt tot irritaties. Die kunnen we hopelijk met wat extra inspanningen, geduld en empathie de baas. Maar in sommige gezinnen is deze situatie een heuse snelkookpan die kan leiden tot geweld.

Assita Kanko pleit daarom om in de eerste plaats de bestaande hulplijnen extra in de verf te zetten. “En ervoor te zorgen dat die hulplijnen degelijk bemand zijn. De jobs van die mensen mag je gerust beschouwen als cruciaal in de huidige situatie. Helden moet je ondersteunen.”

Eenzaamheid
Het Brusselse Europarlementslid roept ook op tot solidariteit met alleenstaanden: “Deze crisis maakt dat we nog beter voor elkaar moeten zorgen. We kunnen als samenleving heel veel doen, zeker voor mensen in moeilijke situaties. Ik denk concreet ook aan alleenstaanden. Eenzaamheid is sowieso een maatschappelijk probleem. Deze crisis maakt het voor deze mensen nog erger. Ik vraag dus ook dat deze mensen steeds terecht kunnen bij de hulplijnen zoals Tele-Onthaal. En dat we zelf als burger ons steentje kunnen bijdragen. Social distancing is geen emotional distancing.