Arco-waarborg is discriminerend. Nu is het ACW aan zet.

15 juni 2017, over deze onderwerpen: Belfius en Dexia, ACW-schandaal, Financiën

Vandaag hakte het Grondwettelijk Hof voor eens en voor altijd de knoop rond de Arco-waarborg door. En de uitspraak is duidelijk: de staatswaarborg voor Arco is in strijd met de Grondwet.

Niet enkel gaat de waarborg in tegen de door België mee afgesloten Europese Verdragen inzake staatssteun, er is ook sprake van “schending van het gelijkheidsbeginsel”. Met ander woorden: de Arco-waarborg behandelt niet alle Belgen gelijk. N-VA-Kamerlid Peter Dedecker: “Op 27 april 2014 stelde ik dat de Arco-waarborg niet houdbaar zou zijn om twee redenen. Ten eerste: onrechtmatige staatssteun. Ten tweede: de ongelijke behandeling van de aandeelhouders van Dexia (via aandelen ARCO). Vandaag bevestigt het Grondwettelijk Hof mijn argumenten.”

Concreet hadden de Arco-coöperanten een deelbewijs, of beter gezegd een aandeel, van de coöperatieve Arco. Die belegde op haar beurt het spaargeld van de coöperanten in aandelen Dexia. Ook de leden van het pensioenfonds Ogeo Fund hadden, eveneens als “veilig” verkochte, deelbewijzen van een organisatie die hun spaargeld belegde in aandelen Dexia. “Waarom zou de ene groep vergoed worden door de belastingbetaler en de andere groep niet? Alle Belgen zijn immers gelijk voor de Grondwet, dat is een basisbeginsel van onze samenleving”, aldus Dedecker.

Voor Peter Dedecker is het meer dan ooit duidelijk hoe het verder moet: De Arco-waarborg is dood en begraven. Belastinggeld rechtstreeks of onrechtstreeks uitkeren aan de coöperanten is juridisch niet dicht te spijkeren en leidt alleen maar tot meer onzekerheid voor deze aandeelhouders. “De Arco-slachtoffers hebben recht op een vergoeding die door niemand juridisch aangevochten kan worden, dat is een vergoeding door de verantwoordelijke van het debacle: het ACW. Centen op tafel.”