Arbeidsinspectie: “Controleren met wederzijds respect”

9 mei 2017, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Sociale fraude, Minderjarigen

Ook N-VA-Kamerlid Wouter Raskin is erg verbaasd over het optreden van de arbeidsinspectie tijdens de Italiaanse dag in Tongeren. Daar werd een tienjarige jongen, die zijn ouders aan het helpen was bij de opbouw van hun stand, onderworpen aan een controle op kinderarbeid. “Onze inspecties mogen en moeten op kinderarbeid controleren, maar dit moet met wederzijds respect en gezond verstand gebeuren.”

De aanpak van de arbeidsinspectie op de Italiaanse dag in Tongeren zette gisteren heel wat kwaad bloed. Ook N-VA-Kamerlid Wouter Raskin heeft zijn bedenkingen. “Natuurlijk hebben onze inspectiediensten het recht en zelfs de plicht om – in volle autonomie - controles op kinderarbeid uit te voeren, maar dit dient met wederzijds respect te gebeuren. Van de gecontroleerde verwachten we een professionele en bereidwillige opstelling, ook al blijkt er achteraf geen sprake te zijn van een inbreuk. Van de inspecteurs verwachten we dan weer een kordate, maar empathische aanpak.”

Pragmatisme en gezond verstand
Volgens Raskin spreekt het voor zich dat iedereen achter een verbod op kinderarbeid staat. Dit betekent echter niet dat kinderen hun ouders niet mogen helpen. Activiteiten in het kader van de opvoeding of vorming van het kind zijn geen kinderarbeid en vereisen dus ook geen voorafgaandelijke toestemming.

“Wie van ons heeft er nooit vader of moeder geholpen bij een of ander klusje? Het kan niet de bedoeling zijn om dit soort activiteiten te verbieden. Maar het kan evenmin de bedoeling zijn dat kinderen structureel aan het werk worden gezet. Dat is immers verboden, op enkele uitzonderingen na én mits voorafgaande aanvraag. Denk maar aan acteren, zingen, model staan, … De inspectie heeft steeds het recht om na te gaan of deze regels nageleefd worden en of bepaalde activiteiten passen binnen het kader van vorming of opvoeding”, zegt Raskin.

Het Kamerlid wil zich liever niet uitspreken over het concrete incident in Tongeren, aangezien hij niet op de hoogte is van de details van het hele dossier. Toch is zijn boodschap duidelijk. “Scherpe controles blijven uiteraard noodzakelijk, maar een beetje pragmatisme en gezond verstand zijn daarbij zeker op hun plaats. Indien zowel de gecontroleerde als de inspecteurs zichzelf een empathische en professionele houding aanmeten, dan blijft niemand – ongeacht de uitkomst van controle – met een kater achter”, aldus Raskin.