Arbeidsdeal absoluut noodzakelijk om de economische groei en de private jobcreatie op peil te houden

24 juli 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werk zoeken en werkloosheid, Activering, Uitkeringen

Vannacht klopte de federale regering de zogenaamde ‘arbeidsdeal’ af. Het bereikte akkoord is noodzakelijk om de economische groei en de private jobcreatie ook in de toekomst op peil te houden.

Ondanks de vele beschikbare jobs blijft de arbeidsdeelname in dit land te laag. De maatregelen in deze arbeidsdeal kunnen ervoor zorgen dat we de komende jaren opnieuw het volledige job-potentieel realiseren.

In het kader van een oplossing voor het structurele begrotingsprobleem in dit land, is dit een zeer belangrijk akkoord. "Wij zijn erg tevreden met deze arbeidsdeal, waarin we -zeker wat betreft het werkloosheidsdossier- een belangrijk deel van het N-VA-programma in terugvinden", zegt Kamerlid Wouter Raskin.

Versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkering
Minister voor Werk Kris Peeters liet vorige week nog weten te laten onderzoeken hoe de werkloosheidsuitkeringen sneller kunnen dalen in de tijd. "Ik heb hem tijdens de laatste plenaire vergadering voor het parlementair reces onze steun voor dit idee toegezegd. Ik steun elk voorstel dat bijdraagt tot het beter functioneren van onze arbeidsmarkt", stelt Wouter Raskin.

Door de genomen beslissing zullen werklozen gedurende de eerste periode van de werkloosheid een hogere uitkering ontvangen dan vandaag het geval is. Wouter Raskin: "Mooi, dit versterkt het verzekeringsprincipe en beschermt mensen beter tegen het verlies van hun job."

Nadien daalt de uitkering naar een lager forfaitair bedrag. Hetgeen dan weer de zoekintensiteit en de kans op een nieuwe job ten goede komt.

Verplichte inschrijving bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten
Andere belangrijke maatregel om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, is de verplichte inschrijving bij de arbeidsbemiddelingsdiensten binnen de maand na het ontslag. "Ik ben blij dat iedereen nu toch overtuigd is van het nut van deze maatregel. Deze zorgt ervoor dat er geen kostbare tijd verloren gaat en werkzoekenden op basis van de opgebouwde ervaring en expertise snel geholpen kunnen worden om terug aan de slag te gaan in een nieuwe job", stelt Raskin.