Aragon loopt warm voor confederalisme

20 december 2013, over deze onderwerpen: Confederalisme, Regio's in Europa

De door de grondwet gegarandeerde Spaanse eenheid krijgt het de laatste jaren zwaar te verduren. Independentisten in Catalonië en Baskenland willen als een onafhankelijke staat aan de Europese tafel en ook in andere regio's verliest Madrid terrein. Vooral in Galicië en Aragon klinkt de stem om meer autonomie luider dan ooit. In tegenstelling tot de buren uit Catalonië verkiezen Aragonese autonomisten niet voor onafhankelijkheid. Het confederale verhaal van de N-VA krijgt wel veel bijval. Europees Parlementslid voor de N-VA Mark Demesmaeker gaf gisterenavond in Zaragoza een lezing over het confederalismemodel van de N-VA.

Demesmaeker: "Met de crisis als alibi schroeft Madrid de verworven rechten inzake taal en cultuurbeleid van Aragon fors terug. Het valt dan ook niet te verwonderen dat de culture en politieke wereld eensgezind in de tegenaanval gaat. Naast het toenemende protest in de straten van Zaragoza werken pro-Aragonese partijen in het regionale parlement aan een nieuw verhaal. Het confederale model dat de N-VA enkele weken presenteerde, biedt hen een aantal realistische mogelijkheden."

Omdat Spanje in de strikte zin van het woord geen federale staat is, verschilt de vorm van autonomie dan ook van regio tot regio. Zo geniet Baskenland verregaande fiscale autonomie en kan Catalonië zich vrijer bewegen op de internationale bühne. Andere autonome regio's moeten het met heel wat minder doen. Om de beperkte bevoegdheden van regionale parlementen uit te breiden, is een akkoord met Madrid nodig. En net dat wordt stilaan onmogelijk, niet in het minst door de standvastige houding van de Catalanen.

Pro-Aragonese politieke partijen willen daarom de dialoog met Madrid aangaan onder redelijke voorwaarden. Zij focussen vooral op de verwerving van homogene bevoegdheidspakketten, een gegarandeerde status van de eigen taal en effectieve fiscale autonomie.

"De reacties op de eenzijdige beslissing van de Catalaanse overheid om op 9 november 2014 een onafhankelijkeidsreferendum te organiseren waren ronduit afwijzend, Madrid heeft het duidelijk gehad met die 'vervelende' autonome regio's. Dreigementen en verwensingen vanwege conservatieve Spaansgezinden zijn legio, en extremistische groeperingen die veel weg hebben van knokploegen uit Franco's tijd krijgen opvallend veel ruimte. In dit klimaat vinden gerechtvaardigde vragen rond de erkenning en bescherming van de culturele identiteit en taal niet langer gehoor. Het Aragonees, de historische taal die nog door een kleine groep mensen wordt gesproken, wordt hierdoor verder bedreigd", besluit Demesmaeker.