Antwerpse aanpak inspireert Vlaams volksvertegenwoordigers en Kamerleden

21 juni 2017, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Syrië, Veiligheid, Politie

Vandaag gingen de Vlaamse commissie deradicalisering en de federale commissie terrorismebestrijding samen op werkbezoek om de deradicaliseringsaanpak van de stad Antwerpen te bestuderen. Het werd onder meer Nadia Sminate, Vlaams volksvertegenwoordiger en voorzitter van de commissie deradicalisering, en Koen Metsu, Kamerlid en voorzitter van de commissie Terreur, meteen duidelijk hoe belangrijk het is om op lokaal niveau de strijd met radicalisering aan te gaan, en welke (sleutel)rol een Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) hierbij kan spelen. "Vooral de ‘aanklampende aanpak’ verdient aanbeveling”, aldus Nadia Sminate (N-VA).
 
Vlaams volksvertegenwoordiger Nadia Sminate wijst er op dat er soms kritiek wordt geuit over het ontbreken van het ideale deradicaliseringsprogramma dat overal van toepassing is. “Maar dat bestaat niet. De stad Antwerpen bewijst wél dat de aanklampende aanpak werkt. Bij ieder signaal van hulpverlener, ouder, politie, jeugdwerker, leerkracht, start een mechanisme van overleg en rapportering opdat het net zich sluit rond het potentiële gevaar. Antwerpen is dan ook al langer bezig met de strijd tegen radicalisering – via opleidingen, zakboekjes, … lang voor er nog maar sprake was van Syriëstrijders. Deze hulpverleners hebben dagdagelijks te maken met deze problematiek. Uit de gesprekken leerde ik dat er bij hen veel onduidelijkheid bestaat over de reikwijdte van het beroepsgeheim, over wat wettelijk toegelaten en verboden is. Het beroepsgeheim mag nooit misbruikt worden, maar in de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) zou men in alle confidentialiteit alles met elkaar moeten kunnen doorpraten.”
 
“Eigenlijk zouden we moeten kunnen spreken over preradicalisering in plaats van deradicalisering”, vult Kamerlid Koen Metsu (N-VA) aan. “Hoe detecteer je in een vroege fase dat iemand vatbaar blijkt voor een radicaal gedachtegoed, daarnaar begint te handelen of plotse uiterlijke tekens vertoont die hiernaar verwijzen? Hoe vroeger je dit opspoort, hoe sneller je hierop kan inspelen. Niemand maakt mij wijs dat dader Oussama Zariouh als ‘doodgewone burger’ uit het niets opeens het idee kreeg om een bom te maken die de dag nadien in Brussel-Centraal zoveel mogelijk onschuldige slachtoffers moest maken. Ongetwijfeld waren er eerdere signalen, die blijkbaar niet gemeld werden of niet opgevolgd werden. Als deze entourage dit niet zou doen, is dat wat mij betreft schuldig verzuim.”