Antibioticaresistentie lost men niet op in een nieuw kenniscentrum

24 juni 2011, over deze onderwerpen: Medicijnen

"Het nieuwe kenniscentrum om het antibioticagebruik in de diergeneeskunde en de veehouderij in kaart te brengen, wordt een zoveelste praatbarak en is een gemiste kans om het probleem ten gronde aan te pakken". Dat zegt Kamerlid Flor Van Noppen van de N-VA. Voor Van Noppen moet de overheid in de eerste plaats inzetten op de afbouw van het gebruik van antibiotica, zoals dat in onze buurlanden gebeurd is.

Het kenniscentrum, dat vorige week opgericht is, heet officieel "Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals" (AMCRA). Het brengt vertegenwoordigers van de betrokken sectoren samen. Zij zullen alle gegevens over het gebruik van en de resistentie tegen antibiotica bij dieren verzamelen en analyseren, met als doel op een objectieve manier te communiceren en te adviseren.

"Dat er nu een kenniscentrum wordt opgericht om dit probleem in kaart te brengen, is eigenlijk onvoorstelbaar", zegt Flor Van Noppen. "Iedereen weet dat overmatig antibioticagebruik in de veeteelt leidt tot antibioticaresistentie. In plaats van maatregelen te nemen om het antibioticagebruik af te bouwen, zoals in Denemarken en Nederland, richten wij een praatbarak op en blijft verder alles bij het oude. Blijkbaar primeren economische belangen op de volksgezondheid".

Het probleem van antibioticaresistentie is ondertussen bekend. Antibiotica bestrijden infectieziekten en de meeste van hen, die voorkomen bij slachtdieren, zijn dezelfde als bij de mens. Door overmatig en oneigenlijk gebruik van antibiotica in de intensieve veeteelt worden bacteriën, die ook voorkomen bij de mens, resistent tegen deze antibiotica. Denken we maar aan ESBL, MRSA en recent ook EHEC.

Neutraal en objectief?
Van Noppen heeft ook vragen bij de neutraliteit van het kenniscentrum. "Als je ziet welke actoren er deel van uitmaken, weet je dat deze zogenaamd objectieve benadering onzin is. Wie met de verkoop of het verkeerd gebruik van (zoveel mogelijk) antibiotica veel geld verdient, gaat nu het probleem in kaart brengen… Niet ernstig", zegt Van Noppen.

Van Noppen pleit voor een verantwoord gebruik van antibiotica. "Het moet gedaan zijn met het massale preventieve gebruik van antibiotica in de veehouderij. Er zijn voldoende alternatieven, zoals vaccinatie, verbeterde huisvesting en maatregelen van bioveiligheid. Als we nu niets doen zal het probleem alleen maar groter worden, met alle gevolgen van dien".