Altijd groen licht voor hulpdiensten

1 juni 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

Minister Weyts onderzoekt een voorstel van Vlaams volksvertegenwoordiger Annick De Ridder om hulpdiensten altijd een groen verkeerslicht te geven bij kruispunten. “Dit heeft twee voordelen”, zegt Annick De Ridder. “Een lagere interventietijd en een veiliger rit voor de interventieploeg.”

De wegcode laat hulpdiensten die hun sirene en zwaailicht aan hebben staan vandaag reeds toe om door het rood te rijden. “Ze moeten wel eerst stoppen en er zich van vergewissen dat ze geen andere weggebruikers in gevaar brengen”, vervolgt de Vlaams volksvertegenwoordiger. “In de praktijk kunnen hulpdiensten soms niet verder rijden aan een rood verkeerslicht, meestal omdat de andere weggebruikers niet goed weten hoe ze moeten reageren en het kruispunt met hun voertuig blokkeren. Ze durven niet verder te rijden of kunnen soms ook niet verder rijden bij druk verkeer. Dit systeem zou daar komaf mee maken.”

De Vlaamse Regering zet al enorm in op verbeterde doorstroming van het verkeer aan kruispunten. Zo verdubbelden de middelen van het doorstroomfonds tot maar liefst 32 miljoen euro per jaar. Daarmee worden infrastructurele ingrepen uitgevoerd en verkeerslichten slimmer gemaakt. Prioritair wordt hiermee vooral voorrang gegeven aan het openbaar vervoer, maar dit houdt in dat ook fietser, automobilist en voetganger van beter afgestemde groentijden kunnen genieten. Een win-win voor iedere deelnemer aan het verkeer dus!

Hulpdiensten die sirene en zwaailicht aanzetten, zouden dus in de toekomst ook altijd een groen verkeerslicht kunnen krijgen. “Omdat elke seconde telt bij een interventie, is het nuttig om kruispunten automatisch op een groen licht te laten springen. Dit kan levens redden”, zo besluit Annick De Ridder.