Alleen de sprong naar confederalisme kan begroting redden

24 oktober 2019, over deze onderwerpen: Federale begroting, Confederalisme

De N-VA-fractie heeft opnieuw geweigerd om de voorlopige twaalfden goed te keuren. “Gemaakte afspraken worden niet nageleefd en er is geen zicht op nieuwe hervormingen. Het wordt stilaan tijd om de ogen te openen: als we dit land nog budgettair op orde willen zetten, dan moeten we kiezen voor confederalisme”, zei Kamerlid Sander Loones.

“De overheid leeft boven haar stand, we betalen gigantisch veel belastingen, maar krijgen daar te weinig voor terug, en dan nog kloppen de rekeningen niet. Voor de socialisten is het de schuld van de regering-Michel, en voor de andere partijen is het de schuld van de socialisten: maar de waarheid is: we dragen allemaal verantwoordelijkheid. We moeten sterker hervormen en besparen”, zei Loones tijdens zijn tussenkomst in de Kamer.

“In 2019 begroot de regering 3.8 miljard euro meer uitgaven dan voorzien, in de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid ontsporen de kosten met 9,4 procent of 1,7 miljard, de overheidsuitgaven mogen van Europa met 1,6 procent stijgen, in werkelijkheid zal het 4,7 procent zijn. Onder Leterme was de voorlopige twaalfden nog een besparingsoperatie, die luxe hebben we vandaag niet meer. Zonder hervormingen en besparingen zal het budget verder blijven ontsporen”, drukte Loones zijn collega’s op het hart.

Daarom wil Loones verdere hervormingen: “We moeten de afgesproken maatregelen van de jobsdeal uitvoeren, we zullen rigoureus moeten toezien dat dit parlement geen nieuwe initiatieven neemt die de begroting verder bezwaren en we gaan nieuwe sociaal-economische hervormingen moeten doen. Wie denkt dat het institutionele en het sociaal-economische twee verschillende werelden zijn, die woont op een andere planeet. Als we dit land nog budgettair op orde willen zetten, dan moeten we kiezen voor Confederalisme Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen.Hoe de N-VA het confederalisme concreet vorm wil geven, leest u in de definitieve tekst van het VVV-congres. confederalisme .”