Akkoord erfbelastingen: significante verlaging en meer sociale rechtvaardigheid

23 februari 2018, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën, Minderjarigen

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos Lantmeeters is opgetogen dat het akkoord van de Vlaamse Regering over erfbelastingen leidt tot socialere en rechtvaardigere erfbelastingen. “Wij wilden een verlaging van de zeer hoge tarieven in de zijlijn. Dat is gelukt. We vroegen ook aandacht voor de kinderen en voor de langstlevende partner. Ook dat is gelukt”, zegt Lantmeeters.

“Kinderen horen helemaal niet zoveel erfbelasting te betalen als nu soms het geval is”, vindt Jos Lantmeeters, specialist fiscaliteit in het Vlaams Parlement. “De vrijstelling van de woning en van bedragen tot 75.000 euro voor elk kind dat wees wordt is een significante verlaging voor deze jongeren.”

Ook de langstlevende partner krijgt - in alle samenlevingsvormen - een vrijstelling op de eerste 50.000 euro. Lantmeeters: “Dat is niet meer dan normaal. Zij dragen zowel emotioneel als financieel de zwaarste gevolgen. Het is maar logisch dat de regering hier maatregelen neemt.”

Tenslotte gaan de maximale tarieven naar omlaag. “Tarieven in de zijlijn tot 65 procent - dat is aberrant. De verlaging tot 55 procent is de evidentie zelve voor de N-VA. Voor kleine nalatenschappen (tot 35.000 euro) zelfs tot 25 procent.”

Lantmeeters besluit: “Deze wijzigingen liggen helemaal in lijn met wat de N-VA telkens in het parlement gevraagd heeft. Dat stemt me uiteraard tevreden. De totale kostprijs van dit voorstel is beperkt, maar de sociale rechtvaardigheid hoog.”