Afwezig op een feestdag van een religie die je niet eens aanhangt? Het kan!

7 juni 2018, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs, Levensbeschouwelijke tekenen

Als de ouders daarvoor toestemming geven, kunnen leerlingen gewettigd afwezig blijven van school op religieuze feestdagen. Uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls blijkt echter dat die - grondwettelijke verankerde - regel de deur openzet voor misbruik: in de praktijk is er geen enkele samenhang met de religie of levensbeschouwing die de leerling en zijn ouders beweren aan te hangen. In theorie kan een leerling dus 'vakantie nemen' op alle religieuze feestdagen. “Een omzendbrief ligt aan de basis van deze regelgeving”, zegt Daniëls. “Ik pleit er daarom voor om die aan te passen zodat men enkel gewettigd afwezig kan zijn bij feestdagen van die religie die men gekozen heeft in het officieel onderwijs en waarvan men ook de lessen bijwoont.” 

In scholen waar een keuzevrijheid rond de cursus godsdienst/niet-confessionele zedenleer bestaat (met name het onderwijs van steden en gemeenten, het provinciaal onderwijs en het gemeenschapsonderwijs) mogen leerlingen gewettigd afwezig zijn voor het beleven van de feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging. De desbetreffende afwezigheden moeten vooraf door de ouder(s) of de meerderjarige leerling gemeld worden aan de school.

Daarnaast maakt een leerling ook een keuze aangaande levensbeschouwing die bepaalt welke levensbeschouwelijke vakken hij volgt. Deze keuze heeft echter geen enkele link met de gewettigde afwezigheden.

“Door deze bepaling uit de omzendbrief die de afwezigheden in het secundair onderwijs regelt en door de bepalingen uit de grondwet kunnen leerlingen in het officieel onderwijs ook afwezig zijn op feestdagen van een religie die zij niet gekozen hebben”, zo stelt Koen Daniëls. “Er zijn gevallen bekend, onder meer in het gemeenschapsonderwijs, van leerlingen die de ene keuze hebben gemaakt inzake levensbeschouwelijk onderricht maar wel een afwezigheid  aanvragen voor het beleven van een feestdag van een andere religie - wat dus niet kan worden geweigerd. De minister stelt dat hier weinig aan te doen is, maar ik zou toch voorstellen om de omzendbrief aan te passen zodat men enkel gewettigd afwezig kan zijn bij feestdagen van die religie die men gekozen heeft en waarvan men ook de lessen bijwoont”, aldus het parlementslid.